Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku INSPEKTOR INSPEKCJI TRANSPORTU DROGOWEGO

 

  • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
  • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Inspektor Inspekcji Transportu Drogowego

Kod: 335909

Synteza: Dokonuje kontroli przestrzegania przepisów w zakresie transportu drogowego i niezarobkowego krajowego i międzynarodowego przewozu samochodowego.

Zadania zawodowe:

  • kontrola dokumentów dotyczących wykonywania transportu drogowego oraz przestrzegania warunków w nich określonych;
  • kontrola dokumentów przewozowych;
  • kontrola ruchu drogowego w zakresie transportu drogowego, na zasadach określonych w ustawie Prawo o ruchu drogowym, a w tym stanu technicznego pojazdów;
  • kontrola przestrzegania przepisów dotyczących czasu prowadzenia pojazdu i obowiązkowych przerw oraz czasu odpoczynku kierowcy;
  • kontrola przestrzegania szczegółowych zasad i warunków transportu zwierząt;
  • sporządzenie wniosku pokontrolnego;
  • przekazanie wniosków z kontroli odpowiednim władzom.

Inspektor Inspekcji Transportu Drogowego

zł45.00Cena