Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku INSPEKTOR HOTELOWY

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Inspektor hotelowy

Kod: 515101

Synteza: Organizuje i sprawuje nadzór nad przygotowaniem części mieszkalnej hotelu do eksploatacji oraz nad prawną obsługą gości hotelowych.

Zadania zawodowe:

 • organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie pracy pokojowych, stała kontrola pracy pokojowych i inspekcji pięter;
 • instruowanie personelu w zakresie sprawnego i prawidłowego wykonywania obowiązków, kultury obsługi gości hotelowych, właściwego użytkowania przedmiotów i maszyn;
 • czuwanie nad bezpieczeństwem, stanem sanitarnym, estetyką i prawidłowym wyposażeniem pokoi hotelowych, ciągów komunikacyjnych oraz pomieszczeń służbowych;
 • zapewnienie czystości pokoi i innych pomieszczeń hotelowych;
 • czuwanie nad szybkim, rzetelnym i kulturalnym obsłużeniem gościa przez wykonującego usługę;
 • czuwanie nad właściwą eksploatacją bielizny, urządzeń, maszyn i aparatów stanowiących wyposażenie pięter, zapewnienie czystości pokoi i innych pomieszczeń hotelowych, prowadzenie podręcznego zapasu środków czystości i sprzętu;
 • zarządzanie majątkiem rejonu;
 • prowadzenie wewnętrznej ewidencji majątku, sporządzanie protokołów zniszczeń, sukcesywne uzupełnianie brakującego wyposażenia, zlecanie likwidacji usterek do działu technicznego;
 • współpraca z działem recepcji w zakresie przygotowania pokoi do eksploatacji, prowadzenie dziennego grafiku pokoi (zajętych, wolnych, do zwolnienia);
 • sporządzanie raportów i prowadzenie obowiązującej dokumentacji;
 • analizowanie potrzeb i zgłaszanie wniosków dotyczących modernizacji wystroju pokoi i wyposażenia;
 • prowadzenie ewidencji rzeczy pozostawionych przez gości;
 • kontrolowanie stanu wyposażenia pokoi;
 • przekazywanie do recepcji przedmiotów uszkodzonych;
 • zgłaszanie uszkodzeń i szkód do remontu lub wymiany;
 • organizowanie stanowisk pracy zgodnie z przepisami bhp i ppoż.

Inspektor hotelowy

zł45.00Cena