Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY

 

  • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
  • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Inspektor farmaceutyczny

Kod: 242208

Synteza: Sprawuje nadzór nad warunkami obrotu i jakością produktów leczniczych pozostających w obrocie oraz nad warunkami obrotu wyrobami medycznymi w hurtowniach farmaceutycznych, aptekach oraz punktach obrotu pozaaptecznego; kontroluje obrót środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami kategorii 1.

Zadania zawodowe:

  • kontrolowanie hurtowni, aptek ogólnodostępnych, punktów aptecznych oraz innych placówek obrotu pozaaptecznego;
  • kontrolowanie aptek zakładowych, szpitalnych oraz działów farmacji szpitalnej;
  • kontrolowanie warunków transportu, przeładunku i przechowywania produktów leczniczych i wyrobów medycznych;
  • pobieranie oraz kierowanie do badań prób produktów leczniczych gotowych oraz leków recepturowych i aptecznych;
  • nadzór nad reklamą działalności aptek oraz punktów aptecznych;
  • opiniowanie przydatności lokalu przeznaczonego na aptekę lub hurtownię oraz placówkę obrotu pozaaptecznego;
  • nadzór na produktami leczniczymi będącymi przedmiotem pomocy humanitarnej;
  • opiniowanie warunków przechowywania, systemu zabezpieczeń oraz ewidencji substancji kontrolowanych.

Inspektor farmaceutyczny

zł45.00Cena