Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku INSPEKTOR DOZORU TECHNICZNEGO

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Inspektor dozoru technicznego

Kod: 214902

Synteza: Podejmuje działania zmierzające do zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych wykorzystywanych w ruchu kolejowym, drogowym i żegludze śródlądowej, które mogą stwarzać zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska; wydaje lub zawiesza uprawnienia w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji i naprawy oraz modernizacji urządzeń technicznych; nadzoruje i kontroluje przestrzeganie przepisów dotyczących urządzeń technicznych.

Zadania zawodowe:

 • sprawdzanie wykonania określonych materiałów lub elementów stosowanych do wytwarzania urządzeń technicznych oraz wykonywanie badań technicznych sprawdzających zgodność wykonania urządzeń technicznych z dokumentacją i warunkami technicznymi dozoru technicznego; 
 • przeprowadzanie badań odbiorczych urządzenia technicznego w warunkach gotowości do pracy;
 • wykonywanie okresowych i doraźnych badań technicznych w toku eksploatacji urządzeń technicznych;
 • dokonywanie kontroli zaświadczeń kwalifikacyjnych osób obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne;
 • wydawanie decyzji w sprawach wynikających z wykonywania dozoru technicznego;
 • sporządzanie protokołów dotyczących odbioru danego urządzenia technicznego (tzw. księgi rewizyjnej urządzenia);
 • prowadzenie ewidencji eksploatowanych urządzeń technicznych;
 • analizowanie przyczyn i skutków uszkodzeń urządzeń technicznych oraz ocenianie stopnia zagrożenia stwarzanego przez te urządzenia.

Inspektor dozoru technicznego

zł45.00Cena

  © 2021 by Zagłębie BHP

  ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

  Ilość wejść

  REGULAMIN sklepu

  Chcesz złożyć zamówienie? Napisz do nas zaglebiebhp@hub.pl lub zadzwoń 76 720 82 45