Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku INSPEKTOR DO SPRAW WYTWARZANIA GŁÓWNEGO INSPEKTORATU FARMACEUTYCZNEGO

 

  • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
  • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Inspektor do spraw wytwarzania Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego

Kod: 242207

Synteza: Wykonuje zadania z zakresu nadzoru nad warunkami wytwarzania i importu produktów leczniczych, badanych produktów leczniczych i substancji czynnych wykorzystywanych jako materiały wyjściowe przeznaczone do wytwarzania produktów leczniczych zgodnie z wymaganiami Dobrej Praktyki Wytwarzania oraz nad jakością produktów leczniczych.

Zadania zawodowe:

  • inspekcje warunków wytwarzania importu produktów leczniczych i badanych produktów leczniczych;
  • inspekcje warunków wytwarzania, przetwarzania i przerobu środków odurzających, prekursorów oraz substancji psychotropowych;
  • inspekcje warunków wytwarzania substancji czynnych wykorzystywanych jako materiały wyjściowe przeznaczone do wytwarzania produktów leczniczych;
  • opracowywanie raportów z przeprowadzanych inspekcji;
  • pobór prób produktów leczniczych do badań laboratoryjnych.

Inspektor do spraw wytwarzania Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego

zł45.00Cena