Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku INFORMATYK MEDYCZNY

 

  • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
  • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Informatyk medyczny

Kod: 251901

Synteza: Informatyk medyczny rozpoznaje informatyczne potrzeby jednostek ochrony zdrowia, proponuje rozwiązania dla zdiagnozowanych potrzeb oraz odpowiada za administrowanie i utrzymanie specjalistycznych systemów medycznych.Informatyk medyczny analizuje wymagania jednostki ochrony zdrowia w zakresie wyposażenia w specjalistyczne systemy medyczne (sprzęt i oprogramowanie), wyszukuje rozwiązania dla zdiagnozowanych potrzeb, współuczestniczy w formułowaniu wymagań dla sprzętu i oprogramowania medycznego. Informatyk medyczny integruje specjalistyczne systemy medyczne z systemami informatycznymi funkcjonującymi w jednostce ochrony zdrowia, administruje i odpowiada za ciągłość działania specjalistycznych systemów medycznych wykorzystywanych w jednostkach ochrony zdrowia. W tym zakresie informatyk medyczny często współpracuje z producentami i dostawcami specjalistycznego sprzętu i oprogramowania oraz rekomendowanymi przez nich serwisami. Informatyk medyczny uczestniczy w zespołach koordynujących projekty inwestycyjne dostawy systemów informatycznych do jednostek ochrony zdrowia, sprawując nadzór nad wdrożeniem systemów i ich zgodnością z określoną specyfikacją techniczną i funkcjonalną. Z tego powodu oprócz specjalistycznej wiedzy informatycznej powinien znać również specyfikę funkcjonowania placówek medycznych. W zależności od stanowiska pracy, na którym zatrudniony jest informatyk medyczny oraz specyfiki poszczególnych miejsc pracy może również realizować zadania zawodowe związane z administrowaniem bazami danych, gdzie gromadzone są informacje na temat „części białej” – np.: rozliczeń z NFZ, diagnostyki obrazowej, obsługi izby przyjęć, aptek, oddziałów, bloków operacyjnych, laboratoriów itp., „części szarej” – administracyjnej szpitalnego systemu informacyjnego, nadzorowaniem działania sieci informatycznych w jednostce, serwisowaniem sprzętu komputerowego u końcowych użytkowników.

Zadania zawodowe:

  • nadzorowanie i kontrolowanie pracy specjalistycznych systemów medycznych;
  • integrowanie specjalistycznych systemów medycznych z funkcjonującymi w jednostce ochrony zdrowia z ogólnymi systemami informatycznymi;
  • prowadzenie dokumentacji technicznej i serwisowej administrowanych systemów informatycznych;
  • analizowanie wymagań jednostki ochrony zdrowia w zakresie wyposażenia w specjalistyczne systemy medyczne;
  • definiowanie parametrów technicznych i wymagań funkcjonalnych specjalistycznych systemów medycznych;
  • szkolenie użytkowników z zakresu obsługi systemu informatycznego;
  • konfigurowanie, administrowanie i nadzorowanie pracy urządzeń sieciowych współpracujących ze specjalistycznymi systemami medycznymi;
  • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska.

Informatyk medyczny

zł45.00Cena