Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku INŻYNIER WŁÓKIENNIK

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Inżynier włókiennik

Kod: 214919

Synteza: Planuje, organizuje i nadzoruje przemysłowe procesy wytwarzania wyrobów włókienniczych: przędzalniczych, tkackich, dziewiarskich, odzieżowych, włóknin i przędzin oraz prowadzi prace badawcze i projektowe dotyczące struktury i technologii wyrobów włókienniczych.

Zadania zawodowe:

 • opracowywanie dokumentacji procesów wyodrębniania włókien z roślin lnu i konopi;
 • opracowywanie dokumentacji dotyczącej struktury, technologii wytwarzania i badania wyrobów włókienniczych;
 • projektowanie i opracowywanie dokumentacji dotyczącej wzorca odzieży oraz procesów technologicznych i produkcyjnych wytwarzania wyrobów odzieżowych z płaskich materiałów włókienniczych i ze skór;
 • opracowywanie dokumentacji procesów bielenia, drukowania i końcowego wykańczania włókien i wyrobów włókienniczych oraz konserwowania wyrobów odzieżowych i skórzanych;
 • opracowywanie dokumentacji dotyczącej pracy i eksploatacji maszyn i urządzeń;
 • nadzorowanie i ocenianie przebiegu procesów technologicznych i produkcyjnych, ocenianie jakości wyrobów i pracy maszyn, ustalanie przyczyn występujących nieprawidłowości oraz podejmowanie działań w celu ich likwidacji;
 • określanie standardów jakości dla surowców i wyrobów oraz procedur kontroli;
 • prowadzenie prac badawczych, projektowych, wdrożeniowych i rozwojowych w dziedzinie włókiennictwa;
 • opracowywanie założeń techniczno-technologicznych budowy, rozbudowy lub modernizacji zakładów przemysłu włókienniczego;
 • utrzymywanie kontaktów zawodowych i konsultowanie się z innymi odpowiednimi specjalistami oraz studiowanie literatury fachowej, celem rozwiązywania istniejących problemów oraz wdrażania postępu;
 • opracowywanie artykułów, naukowych referatów i raportów;
 • organizowanie pracy i przydzielanie zadań zespołom pracowników, nadzorowanie i ocenianie wykonania zadań.

Inżynier włókiennik

zł45.00Cena