Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku INŻYNIER URZĄDZEŃ ZABEZPIECZENIA I STEROWANIA RUCHEM KOLEJOWYM

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Inżynier urządzeń zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym

Kod: 215203

Synteza: Projektuje systemy i urządzenia sterowania ruchem kolejowym; kieruje robotami budowlanymi systemów i urządzeń dopuszczonych do stosowania w zakresie sterowania ruchem kolejowym oraz sprawuje nad nimi kontrolę techniczną.

Zadania zawodowe:

 • utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń i systemów sterowania ruchem kolejowym poprzez wykonywanie czynności związanych z konserwacją, przeglądami i naprawami bieżącymi;
 • projektowanie systemów i urządzeń sterowania ruchem kolejowym (SRK);
 • opracowywanie dokumentacji projektowej urządzeń sterowania ruchem kolejowym na stacjach, liniach kolejowych i skrzyżowaniach z drogami kolejowymi;
 • testowanie i doskonalenie urządzeń i systemów automatyki SRK;
 • udział w czynnościach związanych z certyfikacją i dopuszczeniem do stosowania urządzeń i systemów SRK;
 • przeprowadzanie kontroli wyrobów przeznaczonych do stosowania w kolejnictwie w zakresie ich zgodności z typem, na które Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wydał świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego lub ich systemów, zespołów, podzespołów i elementów;
 • nadzór i kontrola techniczna wytwarzania elementów urządzeń sterowania ruchem kolejowym;
 • udział w prowadzeniu inwestycji związanych z instalacją, konfiguracją, programowaniem i testowaniem liniowych i stacyjnych systemów automatyki sterującej ruchem kolejowym;
 • przeprowadzanie kontroli mających na celu ocenę utrzymania i stanu technicznego urządzeń infrastruktury kolejowej położonych na obszarze kolejowym, tj. stacyjnych i liniowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym, urządzeń zabezpieczenia ruchu na przejazdach kolejowych oraz urządzeń telekomunikacji kolejowej, pod względem spełniania warunków technicznych i wymogów eksploatacyjnych dla bezpiecznego prowadzenia ruchu kolejowego.

Inżynier urządzeń zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym

zł45.00Cena

  © 2021 by Zagłębie BHP

  ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

  Ilość wejść

  REGULAMIN sklepu

  Chcesz złożyć zamówienie? Napisz do nas zaglebiebhp@hub.pl lub zadzwoń 76 720 82 45