Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku INŻYNIER URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Inżynier urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Kod: 215106

Synteza: Zajmuje się projektowaniem urządzeń i systemów energetyki z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, tj.: elektrociepłowni i elektrowni wodnych i wiatrowych, systemów geotermalnych, układów fotowoltaniki, biomasy, biopaliw itp.; odpowiada za monitorowanie i nadzorowanie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej w zakresie ochrony środowiska i utylizacji odpadów oraz stosowania zasad poprawnej eksploatacji maszyn i urządzeń energetycznych.

Zadania zawodowe:

 • pozyskiwanie i wykorzystanie energii odnawialnej poprzez wykorzystywanie urządzeń i systemów energetyki wiatrowej, możliwości współczesnej energetyki geotermalnej, możliwości współczesnej energetyki wodnej, układów fotowoltaniki, biomasy, biopaliw itp.;
 • projektowanie instalacji energetycznej energetyki odnawialnej i dokonywanie oceny jej osiągów;
 • konstruowanie i wykorzystywanie elektronicznych układów sterujących urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
 • przygotowywanie dokumentacji technicznej;
 • zarządzanie dokumentacją projektową;
 • koordynowanie i nadzorowanie prac realizowanych w ramach projektów będących w fazie rozwoju;
 • przygotowywanie raportów i bieżące informowanie przełożonych o statusie prac;
 • sprawowanie nadzoru nad procesami certyfikacji i wdrażania urządzeń energoelektronicznych na rynki energetyki atomowej;
 • współpraca z klientami oraz stronami zaangażowanymi w realizację projektu, np. lokalnymi władzami, operatorem sieci, właścicielami terenu, itp.

Inżynier urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

zł45.00Cena