Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku INŻYNIER TRANSPORTU KOLEJOWEGO

 

  • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
  • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Inżynier transportu kolejowego

Kod: 214918

Synteza: Prowadzi prace badawcze i projektowe w zakresie kolejnictwa, kieruje jednostkami zajmującymi się eksploatacją kolei, planuje, organizuje, kontroluje i sprawuje nadzór nad eksploatacją i utrzymaniem linii kolejowych oraz bezpieczeństwem ruchu kolejowego, wynikających z aktów prawnych dotyczących transportu kolejowego i przepisów wewnętrznych zarządców i przewoźników kolejowych.

Zadania zawodowe:

  • prowadzenie prac badawczych i projektowych w zakresie organizacji, techniki, technologii i eksploatacji transportu kolejowego;
  • planowanie, organizowanie i nadzór przewozów pasażerskich i towarowych, w aglomeracjach, w obrębie rejonów całej sieci, a także w zakresie przewozów międzynarodowych;
  • planowanie, organizowanie i nadzór transportu w zakładach przemysłowych i na bocznicach;
  • układanie rozkładów jazdy okresowych, dobowych, operatywnych;
  • zarządzanie jednostkami różnego szczebla zajmującymi się eksploatacją linii kolejowych i taboru kolejowego;
  • kontrolowanie wykonywania czynności na stanowiskach pracy zgodnie z zasadami i warunkami bezpiecznego prowadzenia ruchu i utrzymania infrastruktury kolejowej;
  • szkolenie lub egzaminowanie pracowników w zakresie uzyskiwania kwalifikacji zawodowych do wykonywania pracy na stanowiskach związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz prowadzeniem pojazdów kolejowych;
  • nadzorowanie innych pracowników.

Inżynier transportu kolejowego

zł45.00Cena