Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku INŻYNIER TRANSPORTU DROGOWEGO

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Inżynier transportu drogowego

Kod: 214917

Synteza: Prowadzi prace badawcze i projektowe w zakresie transportu drogowego oraz eksploatacji dróg; planuje, organizuje, kontroluje i sprawuje nadzór nad eksploatacją i utrzymaniem dróg oraz bezpieczeństwem ruchu drogowego zgodnie z aktami prawnymi dotyczącymi transportu drogowego i przepisów wewnętrznych zarządców dróg.

Zadania zawodowe:

 • prowadzenie prac badawczych i projektowych w zakresie organizacji, techniki, technologii i eksploatacji środków i infrastruktury transportu drogowego;
 • przygotowywanie dokumentacji technicznej i naukowej oraz sprawozdań 
  z badań i ich udostępniane w środowiskom naukowym;
 • planowanie, organizowanie i pełnienie nadzoru nad przewozami pasażerskimi i towarowymi w aglomeracjach, w obrębie określonej sieci dróg, a także w zakresie przewozów międzynarodowych;
 • analizowanie przepływu potoku środków transportu, towarów 
  i pasażerów;
 • rozpoznawanie stanu i przepustowości istniejących dróg i szlaków;
 • planowanie układów komunikacyjnych międzyregionalnych i miejskich;
 • wydawanie orzeczeń dotyczących konieczności modernizacji, remontu lub przebudowy dróg;
 • uczestniczenie w opracowywaniu nowych urządzeń sterujących 
  i mierzących natężenie ruchu;
 • zarządzanie jednostkami różnego szczebla zajmującymi się eksploatacją dróg;
 • kontrolowanie wykonywania czynności na stanowiskach pracy związanych z eksploatacją i utrzymaniem dróg lądowych zgodnie 
  z zasadami i warunkami bezpiecznego prowadzenia ruchu i utrzymania infrastruktury drogowej;
 • szkolenie lub egzaminowanie pracowników w zakresie uzyskiwania kwalifikacji zawodowych do wykonywania pracy na stanowiskach związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu drogowego oraz prowadzeniem pojazdów drogowych;
 • organizowanie współpracy poszczególnych rodzajów transportu, jak również zapewnianie korelacji w zakresie jednego środka transportu;
 • planowanie, organizowanie i pełnienie nadzoru nad transportem drogowym w zakładach przemysłowych i firmach spedycyjno-logistycznych;
 • kształtowanie i wymiarowanie przepływu materiałów i informacji 
  w układach transportowo-magazynowych, zakładowych 
  i międzyzakładowych systemach logistycznych;
 • przestrzeganie zasad bhp oraz przepisów ochrony ppoż. i ochrony środowiska.

Inżynier transportu drogowego

zł45.00Cena