Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku INŻYNIER TELEKOMUNIKACJI

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Inżynier telekomunikacji

Kod: 215301

Synteza: Zajmuje się: telewizją, radiokomunikacją, telekomutacją, teleinformatyką, telefonią klasyczną i komórkową i innymi dziedzinami telekomunikacji; prowadzi badania, nadzoruje prace techniczne i modernizacyjne, wprowadza do tradycyjnych i nowych działów technikę cyfrowa, wdraża nowe rozwiązania, posługuje się aparaturą pomiarową i testującą, coraz częściej skomputeryzowaną.

Zadania zawodowe:

 • wykonywanie pomiarów elektrycznych urządzeń radiokomunikacyjnych, dopuszczanie urządzeń radiokomunikacyjnych do eksploatacji;
 • nadzorowanie prac instalacyjno-montażowych urządzeń radiokomunikacji stałej i ruchomej lądowej, morskiej i lotniczej;
 • projektowanie i nadzorowanie procesów technologicznych wytwarzania elektronicznych podzespołów stacji radiolokacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem mikrofalowych urządzeń nadawczych średniej i dużej mocy;
 • nadzorowanie prac instalacyjno-montażowych oraz uruchamianie urządzeń radiolokacji aktywnej (czynnej) średniej i dużej mocy: stacji lądowych stałych i przewoźnych, okrętowych oraz instalowanych na statkach powietrznych;
 • projektowanie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych w radiofonii i telewizji;
 • projektowanie, nadzorowanie wykonawstwa oraz uruchamianie urządzeń radiolokacji pasywnej (biernej), z wykorzystaniem źródeł sygnału pomocniczego, np. radiolatarni;
 • projektowanie procesów technologicznych i wdrażanie do produkcji nowych rozwiązań konstrukcyjnych, elementów, podzespołów i urządzeń radionawigacyjnych;
 • nadzorowanie prac instalacyjno-montażowych oraz uruchamianie urządzeń radionawigacyjnych na obiektach stałych i ruchomych;
 • wykonywanie pomiarów elektrycznych podzespołów i urządzeń radiolokacyjnych, przeprowadzanie przeglądów technicznych;
 • projektowanie i uruchamianie satelitarnych systemów radionawigacyjnych, np. w systemie NNSS (Transit), GPS (Global Positioning System);
 • nadzorowanie i prowadzenie eksploatacji dużych central miejskich i międzymiastowych oraz wykonywanie serwisu bieżącego.

Inżynier telekomunikacji

zł45.00Cena