Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku INŻYNIER TELEINFORMATYK

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Inżynier teleinformatyk

Kod: 215303

Synteza: Zajmuje się prowadzeniem diagnostyki i utrzymywaniem sieci teleinformatycznych; odpowiada za efektywne wykorzystanie zasobów systemów teleinformatycznych; podejmuje działania zmierzające do rozwoju i optymalizacji systemów teleinformatycznych; zapewnia doradztwo techniczne związane z projektowaniem, wdrażaniem i utrzymaniem sieci teleinformatycznych.

Zadania zawodowe:

 • administrowanie systemami teleinformatycznymi, np.: Linux / Unix;
 • obsługiwanie baz danych: MySQL, PostgreSQL, Oracle;
 • wykorzystywanie w realizacji zadań zawodowych języków skryptowych PERL, SQL, PHP, C / C++;
 • konfigurowanie sieci i protokołów oraz tworzenie procedur utrzymaniowych dla sieci teleinformatycznych;
 • optymalizowanie pracy systemów teleinformatycznych, zwłaszcza w obszarze struktury i zarządzania bazami danych;
 • projektowanie i konstruowanie systemów teleinformatycznych z uwzględnieniem aspektów transmisyjnych;
 • przeprowadzanie audytów urządzeń teleinformatycznych;
 • testowanie urządzeń teleinformatycznych pod kątem zarządzania siecią i usługami świadczonymi w sieci;
 • rozwijanie systemów działających w sieci i zapewnianie jakości świadczonych usług oraz ich bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych;
 • współpraca z dostawcami rozwiązań sprzętowych i programowania (rozwiązań softwarowych);
 • zarządzanie projektami teleinformatycznymi z wykorzystaniem metod efektywnego zarządzania procesem projektowym.

Inżynier teleinformatyk

zł45.00Cena