Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku INŻYNIER TECHNOLOGII SZKŁA

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Inżynier technologii szkła

Kod: 214916

Synteza: Stosuje posiadaną wiedzę z zakresu technologii szkła w produkcji przemysłowej przy wytwarzaniu szkła (budowlanego, gospodarczego, opakowaniowego, technicznego), obróbki, zdobienia oraz przetwórstwa szkła; prowadzi prace naukowe, badawcze i projektowe z zakresu technologii produkcji i nowych wyrobów, doradza w racjonalnym i oszczędnym prowadzeniu procesów produkcyjnych.

Zadania zawodowe:

 • prowadzenie badań w zakresie nowoczesnych technik i technologii topienia masy szklanej, formowania wyrobów, obróbki, zdobienia, przetwórstwa szkła;
 • sporządzanie założeń techniczno-technologicznych budowy nowych hut szkła, rozbudowy i modernizacji istniejących zakładów, zgodnie z potrzebami rynku i wymogami konkurencji;
 • opracowywanie instrukcji technologicznych procesów produkcyjnych, poszczególnych operacji jednostkowych, wraz z instrukcjami obsługi i eksploatacji maszyn, urządzeń i pieców;
 • opracowywanie norm przedmiotowych oraz metod badań dla wyrobów gotowych i wymagań jakościowych międzyoperacyjnych dla poszczególnych faz produkcji szkła;
 • opracowywanie normatywów zużycia surowców i materiałów podstawowych, zużycia energii elektrycznej, paliw, wydajności pracy, kapitałochłonności, zdolności potencjalnej maszyn, urządzeń i pieców oraz wielkości podstawowych i wskaźników techniczno-ekonomicznych;
 • prowadzenie rozruchu nowych zakładów - hut szkła, linii technologicznych, operacji jednostkowych itp.;
 • kierowanie procesami produkcyjnymi i operacjami jednostkowymi w hucie szkła;
 • kontrolowanie prawidłowości przebiegu produkcji, korygowanie działań wadliwych i niesprawnych;
 • organizowanie przebiegu procesów produkcyjnych szkła, obróbki, zdobienia i przetwórstwa szkła, w celu zapewnienia jednostajności, równomierności, rytmiczności i ciągłości procesów ;
 • nadzorowanie i organizowanie pracy, przy zapewnieniu bezpieczeństwa w eksploatacji, zatrzymywaniu i rozruchu aparatu wytwórczego, w remontach i w sytuacjach awaryjnych;
 • inicjowanie postępu technologicznego, technicznego i organizacyjnego oraz jego wdrażanie;
 • współpraca, doradztwo i udział w konsultacjach ze specjalistami na temat wprowadzania usprawnień organizacyjnych, technicznych i technologicznych;
 • uczestniczenie w konferencjach, sympozjach, seminariach, wystawach, ustawicznym doszkalaniu oraz stałe i systematyczne śledzenie literatury fachowej.

Inżynier technologii szkła

zł45.00Cena