Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku INŻYNIER TECHNOLOGII PRZETWÓRSTWA SKÓRY

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Inżynier technologii przetwórstwa skóry

Kod: 214915

Synteza: Planuje, organizuje i nadzoruje przemysłowe procesy obróbki skór oraz produkcji obuwia i innych wyrobów ze skór i materiałów skóropodobnych; prowadzi prace badawcze, projektowe i wdrożeniowe dotyczące technologii wyrobów i stosowania określonych surowców i materiałów oraz urządzeń.

Zadania zawodowe:

 • opracowywanie dokumentacji technologicznej przetwarzania skór surowych na skóry użytkowe, z włosem i bez włosa;
 • opracowywanie dokumentacji technologicznej produkcji obuwia, wyrobów kaletniczych i innych wyrobów ze skór i materiałów skóropodobnych;
 • projektowanie, konstruowanie i opracowywanie dokumentacji wzorów obuwia i galanterii ze skóry i innych tworzyw; 
 • opracowywanie normatywów zużycia surowców i materiałów;
 • organizowanie i nadzorowanie produkcji i procesów technologicznych, ustalanie przyczyn występujących nieprawidłowości oraz podejmowanie działań korygujących;
 • nadzorowanie właściwej eksploatacji i konserwacji maszyn i urządzeń;
 • określanie standardów jakości dla surowców i wyrobów oraz procedur kontroli;
 • prowadzenie prac badawczych, projektowych i wdrożeniowych dotyczących nowych technologii i asortymentów wyrobów, surowców i materiałów, maszyn i urządzeń oraz wykorzystania i utylizacji odpadów, z uwzględnieniem aspektów ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa pracy;
 • opracowywanie założeń techniczno-technologicznych do budowy, rozbudowy lub modernizacji zakładów przemysłu skórzanego; 
 • utrzymywanie kontaktów zawodowych i konsultowanie się z innymi odpowiednimi specjalistami oraz studiowanie literatury fachowej, celem rozwiązywania istniejących problemów oraz wdrażania postępu;
 • opracowywanie artykułów, naukowych referatów i raportów;
 • instruowanie podległych pracowników w zakresie stosowania efektywnych metod produkcji, przestrzegania zasad bhp i ochrony środowiska; określanie i nadzorowanie wykonania przydzielonych zadań.

Inżynier technologii przetwórstwa skóry

zł45.00Cena