Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku INŻYNIER TECHNOLOGII DREWNA

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Inżynier technologii drewna

Kod: 214914

Synteza: Projektuje procesy technologiczne i kieruje przemysłową produkcją materiałów drzewnych i drewnopochodnych oraz wyrobów z drewna; prowadzi badania i wdraża postęp techniczny w tej dziedzinie, uczestniczy w projektowaniu zakładów przemysłu drzewnego.

Zadania zawodowe:

 • opracowywanie procesów technologicznych produkcji materiałów drzewnych i drewnopochodnych: wyrobów tartacznych, oklein, łuszczki, sklejki, płyt stolarskich, płyt wiórowych, paździerzowych, pilśniowych, drewna warstwowego, drewna klejonego itp.;
 • dobór surowców podstawowych i pomocniczych;
 • opracowywanie procesów technologicznych produkcji mebli i innych wyrobów z drewna; 
 • dobór drewna, materiałów i tworzyw drzewnych oraz surowców pomocniczych;
 • ustalanie normatywów zużycia surowców;
 • nadzór nad produkcją i właściwym przebiegiem procesów technologicznych oraz jakością produkowanych wyrobów, ustalanie przyczyn występujących nieprawidłowości i podejmowanie działań w celu ich likwidacji;
 • prowadzenie badań i doradzanie w zakresie metod produkcji, usprawniania i wprowadzania nowych technologii oraz przydatności technologicznej surowców podstawowych i pomocniczych, wdrażanie postępu technicznego;
 • projektowanie i konstruowanie nowych wyrobów z drewna;
 • określanie standardów jakości dla surowców i wyrobów oraz procedur kontroli;
 • doradzanie w zakresie doboru maszyn, urządzeń i linii produkcyjnych potrzebnych do wytwarzania wyrobów;
 • opracowywanie instrukcji bezpiecznej obsługi maszyn i urządzeń;
 • opracowywanie założeń techniczno-technologicznych niezbędnych do budowy, modernizacji lub rozbudowy zakładów przemysłu drzewnego;
 • utrzymywanie kontaktów zawodowych i konsultowanie się z innymi odpowiednimi specjalistami oraz studiowanie literatury fachowej, celem rozwiązywania istniejących problemów oraz wdrażania postępu;
 • opracowywanie artykułów, naukowych referatów i raportów;
 • określanie zadań bezpośrednio podległym pracownikom, organizowanie i nadzorowanie ich realizacji.

Inżynier technologii drewna

zł45.00Cena