Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku INŻYNIER TECHNOLOGII CHEMICZNEJ

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Inżynier technologii chemicznej

Kod: 214502

Synteza: Kieruje przemysłowymi procesami otrzymywania związków organicznych i nieorganicznych w wyniku reakcji chemicznych oraz procesami oczyszczania ich po reakcji; opracowuje i wdraża nowe rozwiązania, racjonalizuje i nadzoruje te procesy; uczestniczy w badaniach i opracowywaniu nowych technologii oraz w projektowaniu rozwoju i modernizacji zakładów chemicznych.

Zadania zawodowe:

 • organizowanie i nadzorowanie procesów technologicznych otrzymywania związków chemicznych, przy zachowaniu warunków prowadzenia tych procesów zawartych w instrukcjach technologicznych, zgodnie z normami technicznymi oraz z zachowaniem bezpiecznych warunków pracy;
 • ustalanie i usuwanie przyczyn awarii aparatury i urządzeń oraz zakłóceń procesów;
 • uczestniczenie w opracowywaniu nowych technologii otrzymywania związków lub ulepszaniu i modernizacji technologii istniejących;
 • prowadzenie badań oraz wdrożeń dotyczących racjonalizacji procesów technologicznych: poprawy wskaźników technicznych i ekologicznych;
 • opracowywanie instrukcji technologicznych, instrukcji bezpiecznego prowadzenia procesów i eksploatacji aparatury, urządzeń i instalacji;
 • uczestniczenie w opracowywaniu norm zużycia surowców i materiałów, wymagań jakościowych, metod badań i kontroli surowców i produktów;
 • uczestniczenie w opracowywaniu założeń techniczno-technologicznych budowy nowych zakładów chemicznych, rozbudowy i modernizacji zakładów istniejących;
 • współpraca ze specjalistami zakładowymi i pozazakładowymi, placówkami naukowo-badawczymi przy rozwiązywaniu różnych problemów technicznych, dotyczących otrzymywania i kontroli substancji organicznych oraz wdrażania postępu techniczno-ekonomicznego;
 • opracowywanie analiz techniczno-ekonomicznych nadzorowanych procesów, raportów z badań i wdrożeń, a także referatów naukowych;
 • systematyczne śledzenie specjalistycznej literatury naukowo-technicznej;
 • uczestniczenie w zjazdach naukowych, sympozjach, seminariach itp.;
 • planowanie i nadzorowanie remontów oraz wymiany aparatury i urządzeń w kierowanych procesach technologicznych;
 • szkolenie podległych pracowników, określanie im zadań, organizowanie i nadzorowanie ich wykonania.

Inżynier technologii chemicznej

zł45.00Cena