Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku INŻYNIER TECHNOLOGII BETONÓW

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Inżynier technologii betonów

Kod: 214912

Synteza: Stosuje posiadaną wiedzę z technologii budowlanych materiałów wiążących oraz z technologii prefabrykowanych betonów w produkcji przemysłowej: cementu, wapna i gipsu, betonów komórkowych, prefabrykowanych wyrobów drobnowymiarowych, elementów wielkowymiarowych, żelbetowych, strunobetonowych itp.; prowadzi prace naukowe, badawcze i projektowe z zakresu technologii produkcji oraz doradcze, dotyczące racjonalnego i oszczędnego prowadzenia procesów produkcyjnych.

Zadania zawodowe:

 • prowadzenie badań w zakresie nowoczesnych technik i technologii eksploatacji i transportu surowców, przygotowania surowców do wypalania, wypalania klinkieru cementowego, gipsu i kamienia wapiennego, magazynowania i mielenia klinkieru, produkcji wyrobów gipsowych;
 • opracowywanie instrukcji technologicznych dla procesów produkcyjnych materiałów wiążących, jak również dla poszczególnych operacji jednostkowych, wraz z instrukcjami obsługi i eksploatacji maszyn, urządzeń i pieców;
 • prowadzenie badań w zakresie nowoczesnych technik i technologii przygotowania surowców i mieszanek betonowych, zbrojenia, zagęszczania, formowania, hartowania, autoklawizacji itp.;
 • sporządzanie założeń techniczno-technologicznych budowy nowych zakładów betonów komórkowych czy prefabrykatów betonowych, rozbudowy i modernizacji istniejących zakładów, zgodnie z potrzebami rynku i wymaganiami konkurencji;
 • opracowywanie instrukcji technologicznych dla procesów produkcyjnych betonów komórkowych i prefabrykatów betonowych oraz poszczególnych operacji jednostkowych, wraz z instrukcjami obsługi i eksploatacji maszyn, urządzeń i autoklawów;
 • opracowywanie norm przedmiotowych oraz metod badań dla wyrobów gotowych i wymagań jakościowych międzyoperacyjnych dla poszczególnych faz produkcji betonów;
 • opracowywanie normatywów zużycia surowców i materiałów podstawowych, zużycia energii elektrycznej, paliw, wydajności pracy, zdolności potencjalnej maszyn, urządzeń, autoklawów i innych wielkości i wskaźników techniczno- ekonomicznych;
 • kierowanie procesami produkcyjnymi w zakładzie betonu komórkowego lub prefabrykowanych betonów drobnowymiarowych i wielkowymiarowych;
 • organizowanie przebiegu procesów produkcyjnych i operacji jednostkowych w celu zapewnienia jednostajności, równomierności, rytmiczności i ciągłości procesów;
 • nadzorowanie i organizowanie pracy, przy zapewnieniu bezpieczeństwa w eksploatacji, zatrzymywaniu i rozruchu aparatu wytwórczego, wykonywaniu prac remontowych, a także w sytuacjach awaryjnych;
 • inicjowanie postępu technicznego, technologicznego i organizacyjnego oraz jego wdrażanie do produkcji;
 • współpraca, doradztwo i udział w konsultacjach ze specjalistami na temat wprowadzenia usprawnień technicznych, technologicznych i organizacyjnych;
 • uczestniczenie w konferencjach, sympozjach, seminariach, wystawach, ustawicznym dokształcaniu oraz stałe i systematyczne śledzenie literatury fachowej.

Inżynier technologii betonów

zł45.00Cena