Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku INŻYNIER SYSTEMÓW ZABEZPIECZEŃ TECHNICZNYCH OSÓB I MIENIA

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Inżynier systemów zabezpieczeń technicznych osób i mienia

Kod: 214911

Synteza: Zajmuje się projektowaniem, użytkowaniem i obsługą systemów ochrony osób i mienia; odpowiada za prawidłowy przebieg procesu projektowania, instalowania, użytkowania i obsługi systemów monitoringu i ochrony osób i mienia z uwzględnieniem budowy i zasad funkcjonowania systemów kontroli dostępu, systemów monitoringu, procesów technologicznych, ochrony środowiska oraz systemów telemetrycznych.

Zadania zawodowe:

 • opracowywanie koncepcji systemów ochrony osób i mienia w konkretnym obiekcie zgodnie z metodologią oceny ryzyka (rozpoznawanie i identyfikowanie zagrożeń oraz określanie i przewidywanie skutków zagrożeń);
 • projektowanie polityki bezpieczeństwa oraz stosowanie optymalnych rozwiązań technicznych w tym zakresie;
 • projektowanie, testowanie, wdrażanie i prowadzenie kontrolingu systemów bezpieczeństwa, tj.: systemów ochrony przed włamaniami do różnych obiektów i napadami, systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych, systemów ochrony zewnętrznej, systemów zasilania oraz zabezpieczeń przeciwprzepięciowych i przeciwporażeniowych systemów ochrony zewnętrznej;
 • projektowanie systemów ochrony osób i mienia w obiektach komercyjnych, (np.: SWiN, KD, SAP, DSO, CCTV, Kontrola Dostępów, Rejestracja Czasu Pracy i innych systemów teletechnicznych) z wykorzystywaniem m.in. programu AutoCad;
 • wykorzystywanie metod analizy i przetwarzania sygnałów pomiarowych deterministycznych i losowych, metod filtracji analogowej i cyfrowej oraz środowiska numerycznego MATLAB w przetwarzaniu sygnałów pomiarowych przy konstruowaniu systemów ochrony;
 • stosowanie odpowiednich rozwiązań technicznych stanowiących bariery bezpieczeństwa w zależności od rodzaju monitorowanych zagrożeń oraz stosowanie optymalnych metod transmisji sygnałów alarmowych i urządzeń technicznych;
 • koordynowanie, konsultowanie i sprawowanie nadzoru autorskiego przy realizacji projektów systemów ochrony osób i mienia;
 • przygotowywanie dokumentacji technicznej o charakterze powykonawczym dla klientów;
 • zapewnianie optymalnej organizacji procesów użytkowania, obsługi, ewidencjonowania i analizowania zdarzeń eksploatacyjnych;
 • nadzorowanie użytkowania systemów technicznych ochrony osób i mienia;
 • dokonywanie analizy procesów eksploatacji technicznych systemów bezpieczeństwa w oparciu o wybrane parametry (wskaźniki ocenowe);
 • negocjowanie z klientami warunków realizacji projektu na poziomie parametrów technicznych oraz dokonywanie wyceny zamawianej usługi;
 • utrzymywanie stałych kontaktów z klientami podczas realizacji projektu oraz w sprawowanie opieki technicznej nad systemem po jego wdrożeniu.

Inżynier systemów zabezpieczeń technicznych osób i mienia

zł45.00Cena

  © 2020 by Zagłębie BHP

  ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

  Ilość wejść

  REGULAMIN sklepu

  Chcesz złożyć zamówienie? Napisz do nas zaglebiebhp@hub.pl lub zadzwoń 76 720 82 45