Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku INŻYNIER SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA JĄDROWEGO I OCHRONY RADIOLOGICZNEJ

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Inżynier systemów bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej

Kod: 214307

Synteza: Zajmuje się systemami bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej; prowadzi badania samodzielnie albo w zespołach wielobranżowych nad opracowaniem nowych lub ulepszaniem istniejących systemów, prowadzi analizy, dokonuje ocen oraz kontroluje stan bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, projektuje, wdraża i eksploatuje systemy, układy i urządzenia bezpieczeństwa, bierze udział w opracowywaniu aktów normatywnych z zakresu bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, bierze udział w procesie licencjonowania, a w szczególności licencjonowania obiektów jądrowych.

Zadania zawodowe:

 • opracowywanie nowych lub ulepszanie istniejących systemów bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej;
 • prowadzenie analiz i wykonywanie ocen stanu bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, ze szczególnym uwzględnieniem analiz i ocen dla obiektów jądrowych;
 • kontrolowanie bieżącego stanu bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, w szczególności stanu bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej obiektów jądrowych;
 • dokonywanie ocen narażenia indywidualnego osób zawodowo narażonych na napromieniowanie;
 • prowadzenie (nadzorowanie) monitoringu radiacyjnego środowiska oraz, na podstawie uzyskiwanych wyników pomiarów, dokonywanie ocen sytuacji radiologicznej w skali lokalnej, wojewódzkiej lub ogólnokrajowej;
 • projektowanie, wdrażanie i eksploatację systemów, układów i urządzeń bezpieczeństwa dla obiektów jądrowych, a w szczególności dla obiektów energetyki jądrowej i reaktorów badawczych;
 • nadzorowanie remontów, napraw i likwidacji obiektów, systemów, układów i urządzeń, a w szczególności obiektów jądrowych, w zakresie spełniania wymagań bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej;
 • udział w opracowywaniu dokumentów normatywnych z zakresu bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej;
 • udział w procesie licencjonowania, a w szczególności w procesie licencjonowania obiektów jądrowych;
 • studiowanie nowych osiągnięć światowych i krajowych w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej oraz wdrażanie ich w nowych projektach systemów bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej.

Inżynier systemów bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej

zł45.00Cena