Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku INŻYNIER RYBACTWA

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Inżynier rybactwa

Kod: 213206

Synteza: Prowadzi badania naukowe, eksperymenty i obserwacje, mające na celu intensyfikację gospodarki rybackiej; organizuje i nadzoruje wszelkie prace związane z hodowlą i produkcją towarową ryb.

Zadania zawodowe:

 • prowadzenie badań związanych z produkcją materiału zarybieniowego oraz nadzorowanie wychowu narybku, kroczków hodowlanych i produkcyjnych;
 • prowadzenie prac badawczych, mających na celu intensyfikację produkcji ryb w środowisku naturalnym, jak również w zmienionych warunkach środowiska, określanie potrzeb dotyczących wykonania niezbędnych prac melioracyjnych, badania jakości wody, przydatności zwierząt dennych, roślin i planktonu dla racjonalnej hodowli ryb w danym środowisku;
 • badanie efektywności i opłacalności różnych form rybackiego użytkowania wód śródlądowych;
 • opracowywanie założeń dotyczących unowocześnienia produkcji i hodowli ryb oraz racjonalizacji techniki rybackiej;
 • dokonywanie wyboru odpowiednich gatunków ryb oraz form hodowli lub produkcji dostosowanych do danego środowiska;
 • określanie wielkości zarybienia zbiorników wodnych oraz opracowywanie norm żywieniowych dla ryb zależnie od gatunku, okresu ich rozwoju jak również pór roku;
 • opracowywanie wykazu najważniejszych czynności w gospodarstwie rybackim i kontrolowanie ich realizacji;
 • przeprowadzanie systematycznych kontroli stanu zdrowotności ryb, zapobieganie zagrożeniom chorobowym i zagrożeniom przez szkodniki;
 • organizowanie i nadzorowanie odłowów i połowów ryb oraz ich wstępnej selekcji;
 • nadzorowanie przestrzegania przepisów obowiązujących w gospodarce rybackiej oraz organizowanie akcji zwalczania kłusownictwa.

Inżynier rybactwa

zł45.00Cena