Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku INŻYNIER RUCHU KOLEJOWEGO

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Inżynier ruchu kolejowego

Kod: 216402

Synteza: Prowadzi prace badawcze i projektowe w zakresie kolejnictwa, kieruje jednostkami zajmującymi się eksploatacją kolei, planuje, organizuje, kontroluje i sprawuje nadzór nad eksploatacją i utrzymaniem linii kolejowych oraz bezpieczeństwem ruchu kolejowego, wynikających z aktów prawnych dotyczących transportu kolejowego i przepisów wewnętrznych zarządców i przewoźników kolejowych.

Zadania zawodowe:

 • prowadzenie prac badawczych i projektowych w zakresie organizacji, techniki, technologii i eksploatacji transportu kolejowego;
 • planowanie, organizowanie i nadzór przewozów pasażerskich i towarowych, w aglomeracjach, w obrębie rejonów całej sieci, a także w zakresie przewozów międzynarodowych;
 • planowanie, organizowanie i nadzór transportu w zakładach przemysłowych i na bocznicach;
 • układanie rozkładów jazdy okresowych, dobowych, operatywnych;
 • zarządzanie jednostkami różnego szczebla zajmującymi się eksploatacją linii kolejowych i taboru kolejowego;
 • kontrolowanie wykonywania czynności na stanowiskach pracy zgodnie z zasadami i warunkami bezpiecznego prowadzenia ruchu i utrzymania infrastruktury kolejowej;
 • szkolenie lub egzaminowanie pracowników w zakresie uzyskiwania kwalifikacji zawodowych do wykonywania pracy na stanowiskach związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz prowadzeniem pojazdów kolejowych;
 • nadzorowanie innych pracowników.

Inżynier ruchu kolejowego

zł45.00Cena

  © 2021 by Zagłębie BHP

  ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

  Ilość wejść

  REGULAMIN sklepu

  Chcesz złożyć zamówienie? Napisz do nas zaglebiebhp@hub.pl lub zadzwoń 76 720 82 45