Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku INŻYNIER ROLNICTWA

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Inżynier rolnictwa

Kod: 213205

Synteza: Prowadzi badania i opracowuje nowe lub udoskonala istniejące metody upraw polowych, ochrony i rekultywacji gruntów oraz ochrony roślin; organizuje i nadzoruje produkcję roślin w dużych gospodarstwach rolniczych.

Zadania zawodowe:

 • prowadzenie badań mających na celu otrzymanie nowych odmian roślin uprawnych (np. odpornych na choroby i szkodniki) oraz opracowywanie technologii produkcji tych odmian;
 • doskonalenie metod produkcji nasiennej, przechowalnictwa nasion, oceny i kwalifikacji polowej;
 • prowadzenie badań dotyczących nowoczesnych technik ochrony roślin, ekologicznych środków biologicznych oraz opracowywanie metod bezpiecznego stosowania i kontroli pozostałości pestycydów w produkcji roślinnej i glebie;
 • opracowywanie nowoczesnych metod prognozowania i sygnalizacji pojawienia się chorób, szkodników i chwastów;
 • opracowywanie nowych metod ochrony i rekultywacji gruntów, upraw roli, płodozmianów, nawożenia itp.;
 • organizowanie produkcji, podejmowanie decyzji dotyczących rodzaju i technologii produkcji roślinnej (w zależności od warunków klimatycznych, glebowych, potrzeb rynku itp.), planowanie płodozmianów, organizowanie parku maszynowego, zaopatrzenia w nawozy, środki ochrony roślin oraz zapewnianie odpowiedniej kadry pracowników;
 • organizowanie i nadzorowanie prac związanych z produkcją roślinną (uprawa roli, nawożenie, siew lub sadzenie roślin, zbiór i przygotowanie plonów do sprzedaży lub przechowywania);
 • prowadzenie lustracji roślin uprawnych i podejmowanie niezbędnych działań w przypadku zagrożenia upraw przez szkodniki, choroby;
 • organizowanie i kontrolowanie selekcji i dokonywanie kwalifikacji na plantacjach nasiennych;
 • nadzorowanie przestrzegania przepisów dotyczących ochrony środowiska, szczególnie w przypadku stosowania środków chemicznych, jak również zasad właściwego magazynowania i transportu plonów.

Inżynier rolnictwa

zł45.00Cena

  © 2021 by Zagłębie BHP

  ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

  Ilość wejść

  REGULAMIN sklepu

  Chcesz złożyć zamówienie? Napisz do nas zaglebiebhp@hub.pl lub zadzwoń 76 720 82 45