Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku INŻYNIER POLIGRAFII

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Inżynier poligrafii

Kod: 214909

Synteza: Planuje i organizuje prace związane z procesami produkcji poligraficznej: redakcją techniczną przeznaczonych do druku czasopism, książek, albumów i in., montażem klisz fotograficznych, sporządzaniem form drukowych dla różnych technik drukowania, drukowaniem na maszynach lub urządzeniach poligraficznych, oprawą ręczną lub maszynową wydrukowanych prac; pro- wadzi nadzór nad przebiegiem wyżej wymienionych procesów produkcyjnych.

Zadania zawodowe:

 • opracowywanie i wdrażanie nowych technologii przygotowywania form drukowych do druku offsetowego, wklęsłego i typograficznego;
 • opracowywanie i wdrażanie nowych technologii przygotowywania form fleksograficznych, światłodrukowych i innych specjalnych technik reprodukcji poligraficznych;
 • opracowywanie i wdrażanie nowych technologii produkcji introligatorskiej;
 • kontrolowanie przebiegu produkcji poligraficznej w zakresie redakcji technicznej, przygotowalni form drukowych, obsługi technicznej maszyn i urządzeń poligraficznych oraz introligatorskich;
 • organizowanie i nadzorowanie pracy podległych zespołów pracowników;
 • kontrolowanie zgodności wykonywanych reprodukcji z oryginałem: zgodności tonalnych, różnic barwy i in.;
 • prowadzenie prac badawczych, śledzenie nowości technicznych z zakresu technologii procesów poligraficznych oraz podejmowanie decyzji lub doradztwo o celowości ich zastosowania w produkcji;
 • opracowywanie i kontrolowanie technologii obsługi technicznej (przeglądów technicznych i napraw) urządzeń kopiujących, zecerskich, do sporządzania form drukowych oraz maszyn i urządzeń drukujących i introligatorskich;
 • kontrolowanie przestrzegania zasad oszczędnej gospodarki materiałami, maszynami i urządzeniami;
 • organizowanie i prowadzenie szkoleń pracowników;
 • nadzorowanie przestrzegania przepisów bhp, ppoż. i ochrony środowiska.

Inżynier poligrafii

zł45.00Cena