Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku INŻYNIER ORGANIZACJI I PLANOWANIA PRODUKCJI

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Inżynier organizacji i planowania produkcji

Kod: 214102

Synteza: Zajmuje się całokształtem spraw związanych z organizacją i planowaniem produkcji w zakładzie, a w szczególności planowaniem zadań produkcyjnych dla zakładu, wydziałów oraz na stanowiskach roboczych.

Zadania zawodowe:

 • projektowanie organizacji procesów pomocniczych, obsługowych i produkcyjnych;
 • projektowanie organizacji gniazd i linii produkcyjnych;
 • opracowywanie cyklogramów wyrobów i schematów montażu;
 • opracowywanie harmonogramów i koordynowanie spływu części i wyrobów;
 • uzupełnianie i doskonalenie bazy normatywnej do celów organizacji produkcji;
 • prowadzenie prac związanych z wykorzystaniem metod matematycznych i mikro- komputerów do organizowania produkcji;
 • badanie wpływu warunków zewnętrznych (a szczególnie sytuacji rynkowej) na sposób organizowania produkcji;
 • badanie skuteczności stosowanych form organizacji produkcji i opracowywanie informacji (sprawozdań) w tym zakresie;
 • śledzenie i badanie tendencji i kierunków rozwoju form organizacji produkcji;
 • opracowywanie analiz obciążenia stanowisk roboczych;
 • planowanie poszczególnych operacji (zadań) na stanowiskach roboczych z uwzględnieniem obciążenia stanowisk i zachowania pożądanych terminów wykonania zadań;
 • nadzorowanie poprawności prowadzenia urządzeń planistycznych (tablice terminów, wyrobów i obciążeń, plansze, przyrządy planistyczne, mikrokomputery itp.);
 • nadzorowanie poprawności tradycyjnych i mikrokomputerowych kartotek stanowisk roboczych i wyrobów;
 • doskonalenie bazy normatywnej do celów planowania produkcji oraz poszukiwanie nowych metod planistycznych;
 • koordynację planów międzywydziałowych;
 • opracowywanie informacji planistycznych o obciążeniach i terminach spływu robót;
 • planowanie dostaw materiałowych na stanowiska robocze i analizę zabezpieczenia materiałowego;
 • planowanie odbioru wyrobów ze stanowisk roboczych;
 • analizowanie zgodności przebiegu produkcji z planami i jej koordynowanie.

Inżynier organizacji i planowania produkcji

zł45.00Cena