Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku INŻYNIER ODLEWNIK

 

  • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
  • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Inżynier odlewnik

Kod: 214607

Synteza: Opracowuje procesy technologiczne wykonywania odlewów żeliwa, staliwa i stopów metali nieżelaznych (miedzi, aluminium, cynku, ołowiu) o określonych właściwościach; organizuje, nadzoruje przebieg procesu wytapiania żeliwa lub staliwa przy wykorzystywaniu różnych agregatów i urządzeń odlewniczych; prowadzi działalność badawczą i innowacyjną w odlewniach, biurach technologicznych, projektowych oraz ośrodkach naukowo-badawczych.

Zadania zawodowe:

  • prowadzenie prac badawczych i analiz dotyczących doskonalenia procesów produkcyjnych, w celu poprawy jakości, ekonomiki i ekologii produkcji;
  • rozwiązywanie problemów związanych z doborem metody odlewania, przygotowywania wsadu (postaci złomu, zapraw, odtleniaczy, topników, rafinatorów, modyfikatorów i środków odgazowujących), doborem agregatów odlewniczych, urządzeń pomocniczych, mechanizacją i automatyzacją prac oraz określanie warunków wytapiania, obróbki pozapiecowej, zalewania form, wykańczania i naprawy odlewów;
  • opracowywanie metodyki kontrolowania przebiegu procesów produkcyjnych, badania jakości stopów oraz jakości odlewów wykonanych z tych stopów;
  • opracowywanie instrukcji obsługi maszyn i urządzeń odlewniczych oraz instrukcji roboczych dla poszczególnych stanowisk pracy;
  • opracowywanie warunków technicznych wykonania i odbioru odlewów z określonych rodzajów stopów żelaza lub metali nieżelaznych;
  • współdziałanie w opracowywaniu warunków bhp dla wszystkich stanowisk produkcyjnych;
  • współudział w opracowywaniu analiz dotyczących kosztów produkcji.

Inżynier odlewnik

zł45.00Cena