Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku INŻYNIER NORMOWANIA PRACY

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Inżynier normowania pracy

Kod: 214101

Synteza: Zajmuje się całokształtem spraw związanych z normowaniem pracy w przedsiębiorstwie, a w szczególności: badaniem wykorzystania dnia roboczego, organizowaniem i usprawnianiem pracy, ustalaniem norm czasu i badaniem ich napięcia oraz ustalaniem polityki w zakresie normowania pracy.

Zadania zawodowe:

 • planowanie i organizowanie badań dnia roboczego metodą indywidualnych i zespołowych fotografii oraz metodą migawkową;
 • planowanie i nadzorowanie pomiarów czasu kontrolnych i potrzebnych do opracowania normatywów czasu;
 • opracowywanie planów usprawnień, wynikających z obserwacji i pomiarów czasu;
 • opracowywanie analiz wykonania norm czasu i prowadzenie zakładowej polityki w tym zakresie;
 • badanie i projektowanie optymalnej organizacji pracy;
 • badanie i usprawnianie procesów pracy, organizacji stanowisk roboczych i wyrobów;
 • opracowywanie norm czasu na nowe wyroby;
 • opracowywanie (lub adaptacja) normatywów czasu oraz normatywów technologicznych;
 • śledzenie postępu w zakresie nowych metod normowania pracy;
 • przeprowadzanie analiz zakresu stosowania norm pracy;
 • przeprowadzanie analiz zasadności reklamacji norm pracy.

Inżynier normowania pracy

zł45.00Cena

  © 2020 by Zagłębie BHP

  ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

  Ilość wejść

  REGULAMIN sklepu

  Chcesz złożyć zamówienie? Napisz do nas zaglebiebhp@hub.pl lub zadzwoń 76 720 82 45