Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku INŻYNIER MECHANIZACJI ROLNICTWA

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Inżynier mechanizacji rolnictwa

Kod: 214409

Synteza: Planuje i kontroluje eksploatację maszyn i urządzeń rolniczych, służących do uprawy i nawożenia pól, zbioru płodów rolnych, deszczowania pól i mechanizacji prac hodowlanych; dobiera maszyny i narzędzia rolnicze do prac polowych stosownie do warunków agrotechnicznych.

Zadania zawodowe:

 • prowadzenie prac badawczych i rozwiązywanie problemów technicznych, związanych z eksploatacją maszyn i urządzeń rolniczych oraz doborem ich do rodzaju upraw i warunków agrotechnicznych;
 • projektowanie przedsiębiorstw mechanizacji oraz sporządzanie projektów zmechanizowania gospodarstw rolnych;
 • organizowanie i nadzorowanie zaplecza obsługowo-naprawczego;
 • kierowanie demontażem i montażem maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie;
 • opracowywanie technologii napraw uszkodzonych części i zespołów maszyn i urządzeń rolniczych;
 • sporządzanie harmonogramów obsługi technicznej (przeglądów technicznych i napraw);
 • nadzorowanie odbioru technicznego maszyn i urządzeń rolniczych po naprawie;
 • planowanie i kontrolowanie zaopatrzenia w części wymienne, energię, paliwa i inne materiały eksploatacyjne;
 • kontrolowanie prowadzenia dokumentacji dotyczącej jakości wykonywanej pracy, zużytych środków ochrony roślin, nawozów itp.;
 • organizowanie szkoleń pracowników oraz opracowywanie ich tematyki;
 • organizowanie i nadzorowanie pracy podległych pracowników;
 • nadzorowanie przestrzegania przepisów bhp, ppoż. i ochrony środowiska.

Inżynier mechanizacji rolnictwa

zł45.00Cena