Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku IŻYNIER MECHANIK - TECHNOLOGIA MECHANICZNA

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Inżynier mechanik – technologia mechaniczna

Kod: 214407

Synteza: Zajmuje się takimi dziedzinami technologii mechanicznej, jak: odlewnictwo, obróbka skrawaniem, obróbka cieplna i fizykochemiczna, obróbka plastyczna, spawalnictwo itp.; opracowuje procesy technologiczne; konstruuje nowe maszyny i przyrządy do prowadzenia tych procesów; nadzoruje eksploatację maszyn; planuje remonty, usuwa awarie; prowadzi prace badawcze, wprowadza postęp techniczny.

Zadania zawodowe:

 • planowanie i organizowanie prac oraz rozwiązywanie problemów technicznych z zakresu konstruowania, technologii wytwarzania oraz eksploatacji maszyn i urządzeń hutniczych i odlewniczych do produkcji metali nieżelaznych, walcowniczych. a także urządzeń ciągarni i łuszczarni;
 • kontrola produkcji oraz eksploatacja maszyn i urządzeń do obróbki cieplnej, takich jak: piece komorowe elektryczne, piece płomieniowe, piece tyglowe, agregaty do obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej, wanny hartownicze itp.; 
 • opracowywanie procesów technologicznych obróbki cieplnej (wyżarzania, hartowania, odpuszczania), obróbki cieplno-chemicznej (nawęglania, azotowania, cyjanowania), opracowywanie założeń projektowych wydziałów obróbki cieplnej oraz modyfikowanie procesów technologicznych;
 • konstruowanie urządzenia do obróbki cieplnej;
 • opracowywanie dokumentacji technologicznej obróbki plastycznej, konstruowanie narzędzi do: walcowania, kucia, tłoczenia i ciągnienia; ocenianie przydatność materiałów do obróbki;
 • opracowywanie dokumentacji technologicznej procesów obróbki skrawaniem dla wszystkich rodzajów produkcji, jak: toczenie, frezowanie, szlifowanie, dłutowanie itp.;
 • konstruowanie narzędzi skrawających, przyrządów i uchwytów obróbkowych oraz sprawdzianów;
 • opracowywanie dokumentacji technologicznej procesów spawalniczych;
 • konstruowanie oprzyrządowania do spawania, wprowadzanie zmian w technologii, sprawdzanie jakość spoin, organizowanie i nadzorowanie prac spawalniczych;
 • organizowanie i prowadzenie szkoleń podległych pracowników;
 • kontrolowanie przestrzegania przepisów bhp, ppoż. i ochrony środowiska.

Inżynier mechanik – technologia mechaniczna

zł45.00Cena