Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku INŻYNIER MECHANIK - MECHANIKA PRECYZYJNA

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Inżynier mechanik – mechanika precyzyjna

Kod: 214405

Synteza: Planuje, organizuje i kontroluje produkcję oraz eksploatację przyrządów po- miarowych, metrologicznych, geodezyjnych, do badań technologicznych i wytrzymałościowych, kontrolno-pomiarowych, urządzeń mechaniczno-ptycznych, aparatury nawigacyjnej, mechanicznych elementów maszyn liczących i biurowych, mechanizmów zegarowych; opracowuje założenia konstrukcyjne oraz techniczne i technologiczne dla urządzeń mechaniki precyzyjnej.

Zadania zawodowe:

 • prowadzenie prac badawczych w zakresie konstrukcji i eksploatacji urządzeń mechaniki precyzyjnej oraz opracowywanie referatów naukowych i raportów technicznych;
 • opracowywanie dokumentacji techniczno-ruchowej;
 • opracowywanie założeń projektowych zakładów produkujących urządzenia mechaniki precyzyjnej;
 • opracowywanie technologii napraw urządzeń mechaniki precyzyjnej;
 • opracowywanie technologii konserwacji urządzeń automatyki przemysłowej;
 • sporządzanie harmonogramów obsługi technicznej (przeglądów okresowych, napraw, konserwacji);
 • określanie dopuszczalnych warunków pracy urządzeń mechaniki precyzyjnej;
 • projektowanie narzędzi na potrzeby mechaniki precyzyjnej;
 • określanie standardów kontroli zapewniających niezawodną pracę i bezpieczną eksploatację urządzeń mechaniki precyzyjnej;
 • organizowanie zaopatrzenia w energię, części zamienne i materiały eksploatacyjne;
 • wprowadzanie postępu technicznego i organizacyjnego w zakładach produkcyjnych i naprawczych urządzeń mechaniki precyzyjnej;
 • organizowanie szkoleń podległych pracowników.

Inżynier mechanik – mechanika precyzyjna

zł45.00Cena