Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku INŻYNIER MECHANIK - MASZYNY I URZĄDZENIA ENERGETYCZNE

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Inżynier mechanik – maszyny i urządzenia energetyczne

Kod: 214403

Synteza: Planuje i organizuje prace oraz rozwiązuje problemy techniczne z zakresu projektowania i produkcji kotłów parowych, wodnych i grzewczych; zespołów prądotwórczych, turbin, urządzeń pomocniczych kotłów i turbin reaktorów atomowych; kontroluje eksploatację wymienionych urządzeń; prowadzi badania i doradza w zakresie ich projektowania oraz produkcji.

Zadania zawodowe:

 • prowadzenie prac badawczych oraz rozwiązywanie problemów technicznych dotyczących opracowywania i wdrażania nowych rozwiązań konstrukcyjnych, technologicznych oraz zasad eksploatacji maszyn i urządzeń energetycznych; 
 • doradzanie w wyżej wymienionych zakresach;
 • projektowanie zakładów energetycznych, elektrowni, elektrociepłowni oraz zakładów naprawczych;
 • projektowanie maszyn i urządzeń energetycznych;
 • organizowanie i nadzorowanie produkcji maszyn i urządzeń energetycznych;
 • kierowanie zakładem naprawczym maszyn i urządzeń energetycznych;
 • opracowywanie dokumentacji techniczno-ruchowej dla maszyn i urządzeń stosowanych w gospodarce energetycznej;
 • opracowywanie i kontrolowanie technologii obsługi i technicznej (przeglądów technicznych i napraw) maszyn i urządzeń energetycznych;
 • sporządzanie harmonogramów obsługi technicznej oraz kontrolowanie odbioru maszyn i urządzeń po obsłudze;
 • branie udziału w odbiorach technicznych instalowanych maszyn i urządzeń;
 • kontrolowanie przestrzegania zasad oszczędnej gospodarki paliwami, materiałami, maszynami i urządzeniami;
 • określanie standardów kontroli i procedur zapewniających prawidłową eksploatacją maszyn i urządzeń energetycznych;
 • organizowanie i prowadzenie szkoleń pracowników;
 • nadzorowanie przestrzegania przepisów bhp, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska.

Inżynier mechanik – maszyny i urządzenia energetyczne

zł45.00Cena