Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku INŻYNIER MECHANIK - MASZYNY I URZĄDZENIA DO OBRÓBKI METALI

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Inżynier mechanik – maszyny i urządzenia do obróbki metali

Kod: 214402

Synteza: Planuje i organizuje prace oraz rozwiązuje problemy techniczne z zakresu budowy i eksploatacji maszyn i urządzeń do obróbki metali, takich jak: maszyny skrawające (tokarki, wiertarki, wytaczarki i wiertarki współrzędnościowe, frezarki, przecinarki, dłutownice, przeciągarki, wiórkarki, szlifierki, linie i zespoły oraz jednostki obróbcze), obrabiarki i urządzenia do obróbki metali przy zastosowaniu skoncentrowanej energii oraz metodami elektrochemiczną i strumieniowościerną, urządzenia do spawania, cięcia (żłobienia) i zgrzewania metali; opracowuje dokumentację techniczną, konstrukcyjną oraz wykonawczą dotyczącą obsługi wymienionych maszyn i urządzeń; doskonali konstrukcje i technologie.

Zadania zawodowe:

 • doradzanie oraz prowadzenie prac badawczych w zakresie konstrukcji, technologii i eksploatacji maszyn do obróbki metali;
 • opracowywanie dokumentacji techniczno-ruchowej dla maszyn i urządzeń do obróbki metali;
 • projektowanie i kontrolowanie procesów technologicznych produkcji części maszyn i urządzeń do obróbki metali oraz technologii montażu i demontażu podzespołów i zespołów;
 • opracowywanie instrukcji obsługi technicznej produkowanych maszyn i urządzeń, tj. przeglądów technicznych i naprawy;
 • sporządzanie harmonogramów obsługi technicznej;
 • przeprowadzanie odbiorów technicznych maszyn i urządzeń, nowych lub po remoncie;
 • organizowanie i nadzorowanie pracy podległego zespołu pracowników oraz zapewnianie niezbędnych środków do realizacji wyznaczonych zadań;
 • organizowanie i prowadzenie szkoleń dla pracowników, opracowywanie ich tematyki;
 • kontrolowanie stosowania przez pracowników ochron i innych zabezpieczeń oraz przestrzegania przepisów bhp, ppoż. i ochrony środowiska.

Inżynier mechanik – maszyny i urządzenia do obróbki metali

zł45.00Cena