Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku INŻYNIER MECHANIK - ŚRODKI TRANSPORTU

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Inżynier mechanik – środki transportu

Kod: 214406

Synteza: Planuje, organizuje i kontroluje prace związane z projektowaniem, produkcją i eksploatacją środków transportu lotniczego, samochodowego, szynowego i wodnego; organizuje remonty i przeglądy okresowe; prowadzi dokumentację eksploatacji i dopuszczenia do ruch (lotu).

Zadania zawodowe:

 • prowadzenie prac badawczych i rozwiązywanie problemów technicznych, związanych z opracowywaniem i wdrażaniem nowych rozwiązań konstrukcyjnych, technologicznych oraz zasad prawidłowej eksploatacji środków transportu; doradzanie w wyżej wymienionych zakresach;
 • projektowanie środków transportu oraz kierowanie ich produkcją;
 • opracowywanie procesów technologicznych wytwarzania części i zespołów środków transportu;
 • projektowanie zaplecza obsługowo-naprawczego środków transportu;
 • projektowanie technologii oraz nadzorowanie napraw i przeglądów technicznych środków transportu;
 • kontrolowanie prowadzenia dokumentacji rozliczeniowej dotyczącej ilości wyprodukowanych części, zużycia materiałów, narzędzi oraz nakładu pracy;
 • opracowywanie norm czasowych i materiałowych;
 • nadzorowanie prawidłowej eksploatacji sprzętu transportowego;
 • sporządzanie harmonogramów przeglądów technicznych i napraw środków transportu;
 • wydawanie opinii o dopuszczeniu środków transportu do ruchu lub wycofaniu do naprawy;
 • kontrolowanie prowadzenia dokumentacji napraw;
 • kontrolowanie parametrów zmontowanego po naprawie sprzętu;
 • organizowanie i nadzorowanie pracy podległych zespołów pracowników;
 • organizowanie i prowadzenie szkoleń pracowników;
 • nadzorowanie przestrzegania przepisów bhp, ppoż. i ochrony środowiska.

Inżynier mechanik – środki transportu

zł45.00Cena