Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku INŻYNIER LEŚNICTWA

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Inżynier leśnictwa

Kod: 213203

Synteza: Prowadzi gospodarkę zasobami leśnymi, zajmując się ich eksploatacją i odnawianiem drzewostanów, kieruje działami gospodarki leśnej, prowadzi prace badawcze związane z gospodarką leśną, hodowlą i ochroną lasu.

Zadania zawodowe:

 • sprawowanie nadzoru nad określonym działem gospodarki leśnej;
 • sporządzanie planów produkcyjnych;
 • dokonywanie oceny zagrożeń dla zdrowotności lasów;
 • podejmowanie decyzji o zwalczaniu szkodników upraw leśnych;
 • sporządzanie planów urządzenia lasów państwowych i zagospodarowania lasów niepaństwowych oraz ich rewizja;
 • przeprowadzanie inwentaryzacji lasów;
 • sporządzanie dokumentacji rekultywacji terenów poprzemysłowych;
 • szacowanie szkód w lasach, szacowanie wartości majątku leśnego;
 • dokonywanie pomiarów geodezyjnych;
 • sporządzanie leśnych map gospodarczych i przeglądowych;
 • sporządzanie instrukcji wykonawczych;
 • przeprowadzanie szkoleń;
 • wdrażanie nowych technologii w leśnictwie;
 • prowadzenie prac badawczych i analitycznych związanych z gospodarką leśną, hodowlą i ochroną lasu.

Inżynier leśnictwa

zł45.00Cena