Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku INŻYNIER KLINICZNY

 

  • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
  • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Inżynier kliniczny

Kod: 214908

Synteza: Inżynier kliniczny łączy wiedzę techniczną o stosowanych w medycynie urządzeniach, aparatach i technologiach leczenia z wymaganiami środowiska medycznego; występuje w roli obiektywnego eksperta technicznego w stosunku do świata techniki medycznej.

Zadania zawodowe:

  • planowanie, w porozumieniu z kierownictwem medycznym oddziałów i klinik, stosowania różnych technologii medycznych;
  • uzgadnianie wyboru urządzeń i aparatury niezbędnych w przewidywanych technologiach leczenia (operacjach lub zabiegach);
  • uczestniczenie w zakupach urządzeń medycznych przez szpital;
  • wdrażanie wspólnie z personelem medycznym nowych technologii leczenia, aż do pełnego ich opanowania;
  • sprawowanie nadzoru nad bieżącą eksploatacją funkcjonujących urządzeń, planowanie remontów bieżących i okresowych, dokonywanie przeglądów, zamawianie serwisu lub ekipy wytwórcy w przypadku awarii;
  • kontrolowanie warunków bhp, ich spełnienia w stosunku do personelu i pacjentów;
  • prowadzenie nadzoru nad działalnością pomocniczego personelu technicznego.

Inżynier kliniczny

zł45.00Cena