Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku INŻYNIER INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Inżynier inżynierii materiałowej

Kod: 214932

Synteza: Przeprowadza badania własności fizykochemicznych materiałów oraz projektuje sposoby ich przetwarzania, w celu polepszenia ich własności użytkowych; opracowuje założenia podstawowe i technologiczne wytwarzania kompozytów materiałowych oraz nowych syntetycznych materiałów; wskazuje i przewiduje zastosowania materiałów istniejących oraz nowo opracowanych; posługuje się współczesną aparaturą badawczą do diagnostyki materiałów; opracowuje nowe metody diagnostyczne; stosuje i ulepsza urządzenia technologiczne służące do przetwarzania materiałów; wdraża swoje opracowania do praktyki produkcyjnej.

Zadania zawodowe:

 • dokonywanie wyboru materiałów oraz sposobów ich przetwarzania pod kątem potrzeb wynikających z obecnych lub przewidywanych zastosowań materiałów oraz konieczności ochrony środowiska naturalnego;
 • projektowanie i prowadzenie prac innowacyjnych i badawczych w zakresie ulepszania istniejących materiałów, tj. poprawienia ich własności użytkowych, opracowywanie nowych materiałów oraz kompozytów materiałowych, w tym także kompozytów powłoka/podłoże, wraz ze sposobami ich wytwarzania i przetwarzania, w celu poprawy jakości wyrobów, tworzenia nowych wyrobów, obniżania kosztów produkcji, całkowitego zużycia materiałów podczas produkcji;
 • wybór oraz badanie własności fizykochemicznych materiałów, istotnych dla oceny skuteczności procesu przetwarzania oraz dla oceny materiałów znajdujących się w różnych stadiach przetworzenia;
 • wybór i projektowanie metodyki badań materiałów, w szczególności opracowywanie sposobów skutecznej oceny właściwości materiałów stosowanych do wytwarzania odpowiedzialnych elementów konstrukcji i części maszyn;
 • organizowanie pracy i kierowanie zespołami badawczymi, projektowymi i realizacyjnymi w zakresie opracowywania, badania i przetwarzania materiałów.

Inżynier inżynierii materiałowej

zł45.00Cena

  © 2020 by Zagłębie BHP

  ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

  Ilość wejść

  REGULAMIN sklepu

  Chcesz złożyć zamówienie? Napisz do nas zaglebiebhp@hub.pl lub zadzwoń 76 720 82 45