Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku INŻYNIER INŻYNIERII CHEMICZNEJ

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Inżynier inżynierii chemicznej

Kod: 214501

Synteza: Zajmuje się techniczną dyscypliną naukową i praktyką operacji jednostkowych w technologiach przemysłu chemicznego i przemysłów pokrewnych, przebiegiem procesów, praw, które nimi rządzą oraz metodami rachunkowego przewidywania wyników i wyznaczaniem wartości parametrów do projektowania.

Zadania zawodowe:

 • prowadzenie obliczeń i badań uzupełniających operacji jednostkowych i procesów, z punktu widzenia termodynamiki i kinetyki chemicznej, w celu wykorzystania ich przy projektowaniu doskonalszej aparatury lub wdrażania nowych rozwiązań technicznych w przemyśle chemicznym i przemysłach pokrewnych;
 • rozpatrywanie kompleksowe procesów natury dynamicznej (sedymentacja, filtracja, wirowanie, mieszanie), procesów natury cieplnej (przewodzenie ciepła w aparatach przemysłowych, promieniowanie cieplne, konwekcja ciepła w gazach, cieczach, wrzenie cieczy i kondensacja pary), procesów natury dyfuzyjnej (destylacja, rektyfikacja, absorpcja, suszenie, przenikanie masy), w celu praktycznego wykorzystania przy obliczeniach przewidywanych przebiegów operacji lub procesów jednostkowych w dowolnej skali;
 • projektowanie procesów nowych, względnie udoskonalanie już istniejących - z punktu widzenia ekonomii, ochrony środowiska, sekwestracji odpadów i ścieków towarzyszących procesom w przemyśle chemicznym i przemysłach pokrewnych;
 • doradzanie optymalnego wyboru aparatów, tworzyw do ich konstrukcji, typoszeregu urządzeń produkcyjnych i pomocniczych przy opracowywaniu projektów zakładów lub oddziałów produkcyjnych w skali przemysłowej, z wykorzystaniem własnych doświadczeń, znajomości technologii produkcji i procesów jednostkowych;
 • organizowanie pracy i nadzorowanie zespołów pracowników;
 • uczestniczenie w rozruchach nowych obiektów przemysłowych oraz prowadzenie nadzoru autorskiego przy wdrażaniu własnych i zespołowych rozwiązań projektowych.

Inżynier inżynierii chemicznej

zł45.00Cena

  © 2020 by Zagłębie BHP

  ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

  Ilość wejść

  REGULAMIN sklepu

  Chcesz złożyć zamówienie? Napisz do nas zaglebiebhp@hub.pl lub zadzwoń 76 720 82 45