Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku INŻYNIER INŻYNIERII ŚRODOWISKA - INSTALACJE SANITARNE

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Inżynier inżynierii środowiska – instalacje sanitarne

Kod: 214303

Synteza: Projektuje, opracowuje i ulepsza koncepcje i metody działania instalacji dostarczających ciepłej i zimnej wody, instalacji kanalizacyjnych, gazowych i wentylacyjnych; kieruje działaniem i utrzymaniem systemów instalacji sanitarnych w obiektach budowlanych; doradza w sprawach technicznych aspektów stosowanych urządzeń i materiałów, szczególnie w rozwiązaniach nowatorskich.

Zadania zawodowe:

 • doradzanie w projektowaniu systemów instalacji sanitarnych stosowanych w obiektach budowlanych oraz opracowywanie projektów instalacji sanitarnych;
 • zbieranie informacji o instalacjach, urządzeniach i elementach stosowanych w instalacjach sanitarnych wykorzystywanych w budownictwie;
 • branie udziału w ustanawianiu standardów kontroli i procedur, norm, warunków technicznych zapewniających sprawne funkcjonowanie i bezpieczeństwo instalacji sanitarnych;
 • lokalizowanie i diagnozowanie wadliwie działających instalacji sanitarnych lub ich elementów;
 • studiowanie i doradzanie w zakresie technicznych aspektów zastosowanych materiałów i armatury do budowy instalacji sanitarnych;
 • opracowywanie wytycznych projektowania oraz warunków technicznych wykonania i odbioru instalacji sanitarnych;
 • dokonywanie porównań analitycznych stosowania różnych materiałów i wyposażenia w instalacjach sanitarnych;
 • wykonywanie zadań związanych z podanymi wyżej;
 • nadzorowanie innych pracowników w sferze projektowania i wykonawstwa budowlanego.

Inżynier inżynierii środowiska – instalacje sanitarne

zł45.00Cena