Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku INŻYNIER GODETA - GEOMATYKA

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Inżynier geodeta – geomatyka

Kod: 216506

Synteza: Wykonuje prace topograficzne oraz opracowuje informatyczne bazy danych topograficznych i kartograficznych zobrazowań terenu.

Zadania zawodowe:

 • prowadzenie prac teoretycznych i praktycznych dotyczących odwzorowań kartograficznych;
 • opracowywanie zasad generalizacji kartograficznej;
 • komputerowe wspomaganie opracowań kartograficznych;
 • wykonywanie pomiarów i wywiadów polowych;
 • tworzenie baz danych o terenie;
 • numeryczne opracowywanie relacji między terenem a jego odwzorowaniem;
 • tworzenie i prowadzenie kartograficznie ukierunkowanych systemów informacji przestrzennej;
 • redakcyjne opracowywanie map ogólnogeograficznych, topograficznych, tematycznych, turystycznych, globusów itp.;
 • organizowanie prac poligraficznych.

Inżynier geodeta – geomatyka

zł45.00Cena