Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku INŻYNIER GEODETA -GEODEZYJNE POMIARY PODSTAWOWE I SATELITARNE

 

  • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
  • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Inżynier geodeta – geodezyjne pomiary podstawowe i satelitarne

Kod: 216505

Synteza: Prowadzi prace polegające na projektowaniu, wykonywaniu i opracowywaniu pomiarów geofizycznych i pomiarów osnów podstawowych.

Zadania zawodowe:

  • prowadzenie obserwacji satelitarnych na potrzeby opracowań geodezyjnych;
  • prowadzenie pomiarów astronomicznych na potrzeby opracowań geodezyjnych;
  • opracowywanie i analizowanie sieci satelitarno-astronomiczno-geodezyjnych oraz wyrównywanie obserwacji satelitarnych;
  • pomiary i tworzenie baz danych podstawowych osnów geodezyjnych poziomych i wysokościowych;
  • prowadzenie pomiarów i tworzenie banku danych osnów grawimetrycznych;
  • prowadzenie pomiarów i tworzenie banku danych osnów magnetycznych.

Inżynier geodeta – geodezyjne pomiary podstawowe i satelitarne

zł45.00Cena