Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku INŻYNIER GEODETA - GEODEZJA URZĄDZANIA TERENÓW ROLNYCH I LEŚNYCH

 

  • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
  • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Inżynier geodeta – geodezja urządzania terenów rolnych i leśnych

Kod: 216504

Synteza: Kieruje zespołami specjalistów i samodzielnie prowadzi prace związane z kompleksowym urządzaniem terenów rolnych i leśnych, scaleniem i wymianą gruntów oraz bonitacją gleb.

Zadania zawodowe:

  • wykonywanie pomiarów uzupełniających i dostosowujących mapy do potrzeb urządzeń rolnych, leśnych oraz wodno-melioracyjnych;
  • prowadzenie ewidencji klasyfikacji gruntów rolnych i leśnych;
  • prowadzenie prac mających na celu scalanie i wymianę gruntów;
  • ewidencjonowanie gospodarstw rolnych;
  • wykonywanie zadań z zakresu opracowania planów urządzeniowo-rolnych;
  • wykonywanie zadań z zakresu opracowania planów urządzeniowo-leśnych;
  • wykonywanie szacowania gruntów na potrzeby obrotu nieruchomościami;
  • prowadzenie czynności formalno-prawnych z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych.

Inżynier geodeta – geodezja urządzania terenów rolnych i leśnych

zł45.00Cena