Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku INŻYNIER GEODETA - GEODEZJA INŻYNIERYJNO-PRZEMYSŁOWA

 

  • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
  • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Inżynier geodeta – geodezja inżynieryjno-przemysłowa

Kod: 216503

Synteza: Wykonuje prace geodezyjne na potrzeby obsługi inwestycji inżynierskich oraz prowadzi monitorowanie przemieszczeń i odkształceń obiektów inżynieryjnych.

Zadania zawodowe:

  • wykonywanie pomiarów geodezyjnych do celów projektowych;- wyznaczanie w przestrzeni położenia projektowanych budowli i konstrukcji inżynierskich;
  • geodezyjna obsługa budowy i montażu obiektów budowlanych w zakładach przemysłowych, budowy tuneli, budowy i eksploatacji tras komunikacyjnych, budownictwa wodnego itp.;
  • wykonywanie geodezyjnej inwentaryzacji uzbrojenia podziemnego i nadziemnego;
  • pomiary i opracowywanie wyników pomiarów przemieszczeń i odkształceń budowli i konstrukcji inżynierskich;
  • wykonywanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;
  • stosowanie metod fotogrametrycznych w pomiarach kontrolnych konstrukcji budowlanych i w pracach inżynierskich.

Inżynier geodeta – geodezja inżynieryjno-przemysłowa

zł45.00Cena