Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku INŻYNIER GEODETA - FOTOGRAMETRIA I TELEDETEKCJA

 

  • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
  • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Inżynier geodeta – fotogrametria i teledetekcja

Kod: 216501

Synteza: Prowadzi prace naukowe i aplikacyjne polegające na opracowywaniu fotogrametrycznym zdjęć naziemnych, lotniczych i satelitarnych.

Zadania zawodowe:

  • prowadzenie prac teoretycznych dotyczących podstaw fotointerpretacji i teledetekcji;
  • wykonywanie zdjęć fotogrametrycznych;projektowanie i numeryczne opracowywanie osnów fotogrametrycznych;
  • organizacja i nadzorowanie prac fotolotniczych;
  • opracowywanie numerycznych modeli terenu;
  • opracowywanie zdjęć fotogrametrycznych i satelitarnych;
  • wykorzystywanie wyników badań prowadzonych przez załogowe obiekty kosmiczne i sondy międzyplanetarne;
  • projektowanie, wykonywanie i opracowywanie pomiarów fotogrametrycznych dla celów specjalnych;
  • opracowania teledetekcyjne.

Inżynier geodeta – fotogrametria i teledetekcja

zł45.00Cena