Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku INŻYNIER ELEKTRYK

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Inżynier elektryk

Kod: 215103

Synteza: Projektuje i nadzoruje wykonawstwo sieci i systemów elektroenergetycznych oraz maszyn, aparatów i urządzeń elektrycznych, prowadzi i nadzoruje eksploatację urządzeń, instalacji i sieci lub prowadzi prace badawcze dotyczące materiałów elektrotechnicznych, nowych rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych, a także prowadzi doradztwo techniczne w tych zakresach.

Zadania zawodowe:

 • projektowanie układów wytwarzania energii elektrycznej w elektrowniach, elektrociepłowniach, zakładach przemysłowych i energetycznych oraz sieci i systemów elektroenergetycznych;
 • sprawowanie nadzoru nad budową i eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych;
 • projektowanie maszyn, aparatów i urządzeń elektrycznych oraz nadzór nad ich produkcją i eksploatacją;
 • projektowanie i nadzór nad wykonawstwem instalacji elektrycznych w budynkach i obiektach przemysłowych, mieszkaniowych i innych;
 • prowadzenie prac projektowo-konstrukcyjnych i montażowo-uruchomieniowych w zakresie elektrotechniki górniczej, okrętowej, motoryzacyjnej i transportu szynowego;
 • projektowanie elektrycznych urządzeń technicznych powszechnego użytku (elektronarzędzi, sprzętu oświetleniowego, akumulatorów i baterii, elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego itp.);
 • projektowanie, uruchamianie i eksploatacja układów automatyki urządzeń przemysłowych, automatycznych systemów pomiarowych oraz aparatury kontrolno-pomiarowej do pomiaru wielkości elektrycznych i nieelektrycznych;
 • ustalanie, udoskonalanie i korygowanie standardów i procedur kontroli zapewniających sprawne funkcjonowanie i bezpieczeństwo systemów wytwarzania i dystrybucji energii elektrycznej oraz pracy maszyn, aparatów i urządzeń elektrycznych;
 • lokalizowanie i usuwanie wad konstrukcyjnych i wykonawczych;
 • prowadzenie badań, wykonywanie ekspertyz, udzielanie konsultacji i doradztwo w zakresie aspektów technicznych dotyczących materiałów, produktów lub procesów;
 • opracowywanie referatów naukowych i raportów technicznych;
 • kierowanie pracą i nadzorowanie podległych pracowników, w tym pod kątem wymagań kwalifikacyjnych oraz przestrzegania przepisów bhp, ppoż i ochrony środowiska;
 • wykonywanie innych zadań związanych z podanymi wyżej.

Inżynier elektryk

zł45.00Cena

  © 2021 by Zagłębie BHP

  ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

  Ilość wejść

  REGULAMIN sklepu

  Chcesz złożyć zamówienie? Napisz do nas zaglebiebhp@hub.pl lub zadzwoń 76 720 82 45