Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku INŻYNIER BUDOWY DRÓG

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Inżynier budowy dróg

Kod: 214207

Synteza: Opracowuje plany użytkowania dróg i ulic oraz lotnisk w strukturze przestrzennej; określa ich parametry geometryczne, takie jak: szerokość, spadki podłużne i poprzeczne, poszerzenia, zjazdy i skrzyżowania, tworząc projekty dróg, ulic i lotnisk.

Zadania zawodowe:

 • opracowywanie projektów konstrukcji podbudowy dróg oraz określanie ich parametrów geotechnicznych, w celu ew. wymiany lub wzmocnienia podłoża gruntowego;
 • opracowywanie projektów odwadniania dróg, ulic i lotnisk;
 • konstruowanie ochrony od hałasu i projektowanie pasów zieleni;
 • nadzorowanie wykonania robót drogowych;
 • prowadzenie prac laboratoryjnych, określających parametry nawierzchni betonowych, brukowych, a zwłaszcza bitumicznych;
 • ustalanie kosztorysów powyższych robót;
 • współpraca przy określaniu elementów inżynierii ruchu, w szczególności przy określaniu parametrów sygnalizacji świetlnej;
 • udział w projektowaniu mniejszych mostów i wiaduktów;
 • projektowanie i nadzorowanie wykonywania poszerzeń, modernizacji i wzmocnień dróg i ulic oraz opracowywanie projektów placów publicznych lub fabrycznych oraz różnego rodzaju parkingów;
 • monitorowanie stanu technicznego tych budowli oraz stosowanie środków zabezpieczających w postaci np. objazdów.

Inżynier budowy dróg

zł45.00Cena

  © 2019 by Zagłębie BHP

  ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

  Ilość wejść

  REGULAMIN sklepu