Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku INŻYNIER BUDOWNICTWA OKRĘTOWEGO

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Inżynier budownictwa okrętowego

Kod: 214412

Synteza: Zajmuje się projektowaniem okrętów uwzględniając parametry stateczności, niezatapialności, cech napędowych, morskich i manewrowych; projektuje konstrukcje kadłubów różnych typów statków i innych elementów statków z uwzględnieniem wymagań klasyfikacyjnych i zasad wiedzy inżynierskiej; w zakładach przemysłu okrętowego odpowiada za prawidłowy przebieg procesu projektowania, planowania i stosowania procesów technologicznych w budowie okrętowym i obiektów oceanotechnicznych.

Zadania zawodowe:

 • obliczanie teoretyczne i projektowanie konstrukcji kadłubów;
 • przeprowadzanie obliczeń wytrzymałościowych kadłuba;
 • obliczanie stateczności, przechyłów oraz pływalności kadłuba;
 • projektowanie siłowni oraz systemów ogólnookrętowych;
 • projektowanie wyposażenia elektrycznego i automatycznego okrętowych instalacji elektrycznych nawigacji, automatyki, instalacji radiowychi sygnalizacji;
 • projektowanie urządzeń i instalacji ogólnookrętowych, różnych rodzajów okrętowych silników i układów napędowych i różnych typów siłowni okrętowych;
 • tworzenie specyfikacji oraz rysunków projektowych;
 • przygotowywanie i monitorowanie dokumentacji projektowej w zakresie zgodności z wymaganiami klasyfikacyjnymi;
 • sporządzanie dokumentacji technologicznej i kalkulacyjnej wybranych elementów konstrukcji statku;
 • zarządzanie projektami w obszarze monitorowania wymagań klienta, ofert dostawców, wymagań klasyfikacyjnych.

Inżynier budownictwa okrętowego

zł45.00Cena