Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku INŻYNIER BUDOWNICTWA - LINIE, WĘZŁY I STACJE KOLEJOWE

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Inżynier budownictwa – linie, węzły i stacje kolejowe

Kod: 214204

Synteza: Opracowuje, projektuje i nadzoruje wykonawstwo linii i węzłów kolejowych, w węższym zakresie również mostów i stacji kolejowych, sporządza też plany kompleksowe linii kolejowych oraz obiekty ich przecięcia z innymi arteriami komunikacyjnymi i przeszkodami.

Zadania zawodowe:

 • projektowanie parametrów geometrycznych linii kolejowych, które zabezpieczają warunki ruchu kolejowego, tzn. spadków, łuków i przechyłek;
 • opracowywanie projektów technologiczno-konstrukcyjnych, mających na celu wybór i określanie parametrów podtorza, tłucznia, podkładów, szyn, rozjazdów oraz sposobów ich wykonania lub montażu w terenie;
 • opracowywanie projektów geotechnicznych, ustalających warunki gruntowe, odwodnienie, ew. wymianę gruntów, zabezpieczenie osuwisk itp.;
 • wykonywanie projektów remontów i sanacji starych układów torów oraz projektów dostosowania linii kolejowych do ruchu szybkiego;
 • nadzór nad wykonawstwem linii, stacji, małych obiektów inżynierskich oraz nad ich remontami;
 • prowadzenie prac związanych z utrzymaniem, eksploatacją i bieżącą konserwacją linii i węzłów kolejowych i udział w planowaniu małych obiektów kolejnictwa.

Inżynier budownictwa – linie, węzły i stacje kolejowe

zł45.00Cena

  © 2020 by Zagłębie BHP

  ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

  Ilość wejść

  REGULAMIN sklepu

  Chcesz złożyć zamówienie? Napisz do nas zaglebiebhp@hub.pl lub zadzwoń 76 720 82 45