Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku INŻYNIER BUDOWNICTWA - LINIE, WĘZŁY I STACJE KOLEJOWE

 

  • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
  • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Inżynier budownictwa – linie, węzły i stacje kolejowe

Kod: 214204

Synteza: Opracowuje, projektuje i nadzoruje wykonawstwo linii i węzłów kolejowych, w węższym zakresie również mostów i stacji kolejowych, sporządza też plany kompleksowe linii kolejowych oraz obiekty ich przecięcia z innymi arteriami komunikacyjnymi i przeszkodami.

Zadania zawodowe:

  • projektowanie parametrów geometrycznych linii kolejowych, które zabezpieczają warunki ruchu kolejowego, tzn. spadków, łuków i przechyłek;
  • opracowywanie projektów technologiczno-konstrukcyjnych, mających na celu wybór i określanie parametrów podtorza, tłucznia, podkładów, szyn, rozjazdów oraz sposobów ich wykonania lub montażu w terenie;
  • opracowywanie projektów geotechnicznych, ustalających warunki gruntowe, odwodnienie, ew. wymianę gruntów, zabezpieczenie osuwisk itp.;
  • wykonywanie projektów remontów i sanacji starych układów torów oraz projektów dostosowania linii kolejowych do ruchu szybkiego;
  • nadzór nad wykonawstwem linii, stacji, małych obiektów inżynierskich oraz nad ich remontami;
  • prowadzenie prac związanych z utrzymaniem, eksploatacją i bieżącą konserwacją linii i węzłów kolejowych i udział w planowaniu małych obiektów kolejnictwa.

Inżynier budownictwa – linie, węzły i stacje kolejowe

zł45.00Cena