Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku INŻYNIER BUDOWNICTWA - BUDOWNICTWO OGÓLNE

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Inżynier budownictwa – budownictwo ogólne

Kod: 214202

Synteza: Prowadzi badania, doradza i wykonuje projekty budowlane obiektów budownictwa mieszkaniowego, użyteczności publicznej i przemysłowego; kieruje budową nowych obiektów oraz konserwacją, remontami i modernizacją obiektów istniejących; prowadzi badania i doradztwo w zakresie nowych technologii i materiałów budowlanych.

Zadania zawodowe:

 • prowadzenie badań i opracowywanie nowych lub udoskonalonych teorii i metod związanych z budownictwem kubaturowym;
 • doradztwo i projektowanie konstrukcji budowlanych takich obiektów, jak: budynki mieszkalne, budynki użyteczności publicznej (szkoły, szpitale, dworce, obiekty handlowe itp.) oraz obiekty przemysłowe;
 • ustalanie metod budowy, materiałów i standardów jakości; planowanie i organizowanie cyklu budowy oraz kierowanie pracami budowlanymi;
 • ustalanie systemów kontroli w celu zapewnienia sprawnej realizacji budowy oraz bezpieczeństwa i ochrony środowiska;
 • lokalizowanie i korygowanie błędów i niedokładności wykonawczych;
 • prowadzenie dokumentacji budowy;
 • organizowanie i kierowanie utrzymaniem w dobrym stanie budynków istniejących;
 • studiowanie i doradztwo w zakresie technicznych aspektów materiałów budowlanych i nowych technologii w budownictwie;
 • utrzymywanie kontaktów zawodowych i prowadzenie konsultacji ze specjalistami z innych dziedzin, istotnych dla budownictwa;
 • opracowywanie referatów naukowych;
 • nadzorowanie innych pracowników.

Inżynier budownictwa – budownictwo ogólne

zł45.00Cena