Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku INŻYNIER BUDOWNICTWA - BUDOWLE I DROGI WODNE

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Inżynier budownictwa – budowle i drogi wodne

Kod: 214201

Synteza: Prowadzi badania, doradza, planuje i projektuje obiekty budowlane gospodarki wodnej: śródlądowej i morskiej; organizuje procesy inwestycyjne, kieruje budową nowych obiektów oraz konserwacją, remontami i modernizacją obiektów istniejących; prowadzi badania i doradztwo w zakresie nowych technologii i materiałów budowlanych.

Zadania zawodowe:

 • prowadzenie badań i opracowywanie nowych lub udoskonalonych teorii i metod związanych z budownictwem wodnym;
 • doradztwo, planowanie i projektowanie: sztucznych zbiorników wodnych, budowli piętrzących, kanałów, śluz, budowli portowych, obiektów budowlanych elektrowni wodnych, ujęć wody, pompowni i przepompowni, obiektów budowlanych stacji uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, systemów regulacji rzek, umocnień brzegowych rzek i brzegów morskich itp.;
 • ustalanie metod budowy, materiałów i standardów jakości; planowanie i organizowanie cyklu budowy oraz kierowanie pracami budowlanymi;
 • ustalanie systemów kontroli w celu zapewnienia sprawnej realizacji budowy oraz bezpieczeństwa i ochrony środowiska;
 • lokalizowanie i korygowanie błędów i niedokładności wykonawczych;
 • prowadzenie dokumentacji budowy;
 • organizowanie i kierowanie remontami i konserwacją obiektów budownictwa wodnego;
 • studiowanie i doradztwo w zakresie technicznych aspektów materiałów budowlanych i nowych technologii w budownictwie wodnym; 
 • utrzymywanie kontaktów zawodowych i prowadzenie konsultacji ze specjalistami z innych dziedzin, istotnych dla budownictwa wodnego;
 • opracowywanie referatów naukowych;
 • nadzorowanie innych pracowników.

Inżynier budownictwa – budowle i drogi wodne

zł45.00Cena