Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku INŻYNIER BIOCYBERNETYKI I INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Inżynier biocybernetyki i inżynierii biomedycznej

Kod: 214905

Synteza: Projektuje (konstruuje) urządzenia, sprzęt i aparaty techniki medycznej; nad- zoruje produkcję, prowadzi odbiory urządzeń w zakładach produkujących; wykonuje zadania inżyniera klinicznego w szpitalach i innych placówkach służby zdrowia, w zapleczu badawczo-rozwojowym tych zakładów, w instytucjach naukowych i uczelniach, gdzie między innymi może modelować procesy zachodzące w żywych organizmach.

Zadania zawodowe:

 • projektowanie sprzętu medycznego, takiego jak: stoły operacyjne, unity stomatologiczne, aparaty rentgenowskie, aparaty wspomagające lub zastępujące funkcje narządów (oddychanie, krążenie, dializa), kardiografy itp.;
 • nadzorowanie procesu technologicznego produkcji urządzeń i sprzętu medycznego;
 • organizowanie stanowiska pracy kontroli jakości, szczególnie wyrobów finalnych;
 • prowadzenie prac kontrolno-pomiarowych, zgodnie z wymogami norm oraz przepisów eksploatacji i budowy urządzeń elektrycznych;
 • opracowywanie dokumentacji technologicznej, techniczno-ruchowej oraz instrukcji pomocniczych i materiałów szkoleniowo-informacyjnych dotyczących produkowanego sprzętu;
 • opracowywanie zakresu prób klinicznych nowych wyrobów i zgodnie z orzeczeniem opiniodawców wprowadzanie zmian i usuwanie usterek;
 • nadzór nad obsługą, remontami, naprawami i eksploatacją w szpitalach i innych placówkach służby zdrowia;
 • opracowywanie programów (wspólnie z lekarzami), dotyczących wyposażenia placówek służby zdrowia w aparaturę i systemy aparaturowe, szczególnie w procesie inwestycyjnym i współpraca w tym zakresie z projektantami;
 • szkolenie personelu technicznego i medycznego w zakresie umiejętności obsługi urządzeń diagnostycznych, analitycznych, terapeutycznych, wspomagających czynności narządów i rehabilitacyjnych;
 • pełnienie funkcji inżyniera, handlowca-doradcy w zakresie aparatury i sprzętu medycznego.

Inżynier biocybernetyki i inżynierii biomedycznej

zł45.00Cena